Banking
 

JMD Business Law Review – securitatea industrială a obiectelor industriale periculoase; procedura de constatare a încălcărilor în domeniul prevenerii spălării banilor și finanțării terorismului și modul de aplicare a sancțiunilor; obiectivele politicii bugetare și fiscale
26.01.2020 | Victor Baciu

Victor Baciu

I. Proiectul hotărârii Guvernului cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea Legii nr. 116/2012 privind securitatea industrială a obiectelor industriale periculoase 

Pe data de 11 ianuarie, Ministerul Economiei și Infrastructurii a anunțat despre inițierea procesului de elaborare a proiectului hotăririi de Guvern cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea Legii nr. 116/2012 privind securitatea industrială a obiectelor industriale periculoase.

Proiectului hotăririi de Guvern este elaborat întru executarea prevederilor pct. 4.7.2. din Planul de acțiuni ale Guvernului pentru anii 2020-2023.

Deși autorii nu menționează scopul urmărit prin promovarea acestui proiect, se înțelege că acesta vine să înlăture unele deficiențe semnalate anterior de către mediul de afaceri.

Amintim că la sfârșitul anului 2018, asupra Legii nr. 116/2012 au fost operate o serie de modificări, fiind stabilită în mod expres mărimea sumei asigurării de răspundere pentru eventualele prejudicii cauzate în procesul exploatării obiectelor industrial periculoase și mărimea despăgubirii de asigurare, respectiva intervenție nefiind consultată cu mediul de afaceri.

În dependență de categoria obiectului industrial periculos, suma asigurării de răspundere poate atinge mărimea de 100 de milioane de lei.

Data limită pentru comentarii este 31 ianuarie 2020[1].

II. Proiectul de lege privind procedura de constatare a încălcărilor în domeniul prevenerii spălării banilor și finanțării terorismului și modul de aplicare a sancțiunilor

Pe data de 24 ianuarie, Ministerul Justiției a supus repetat consultărilor publice proiectul de lege privind procedura de constatare a încălcărilor în domeniul prevenirii spălării banilor și finanțării terorismului și modul de aplicare a sancțiunilor.

Anterior, datorită unor deficiențe identificate în cadrul proiectului, acesta a fost exclus de pe ordinea de zi a ședinței Guvernului din 22 ianuarie și transmis repetat spre consultări, inclusiv cu mediul de afaceri.

Părțile interesate în intervenția propusă sunt entitățile raportoare (i.e. băncile, organizațiile de creditare nebancară, agenții imobiliari, societățile de plată, asiguratorii și alte entități prevăzute la art. 4 din Legea nr. 308/2017).

Proiectul de lege a fost elaborat în vederea transpunerii selective la nivel național a prevederilor Directivei (UE) 2015/849 privind prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor sau finanțării terorismului.

Amintim că pentru încălcările legislației cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor sancțiunile pecuniare sub formă de amendă vor putea fi aplicate doar de la data intrării în vigoare a Legii cu privire la procedura de constatare a încălcărilor în domeniul spălării banilor și finanțării terorismului și modul de aplicare a amenzii.

Sancțiunile pentru încălcarea legislației pot fi stabilite în mărime de până la echivalentul în lei al sumei de 5.000.000 euro, sau 10% din cifra de afaceri pentru entitățile raportoare prevăzute la art. 4 alin. (1), lit. a), c), h), i) din Legea nr. 308/2017 (i.e. bănci, organizații de creditare nebancară, societățile de plată) și în mărime dublă din valoarea beneficiului realizat din încălcarea legislației sau în mărimea echivalentului în lei al sumei de până la 1.000.000, în cazul restului entităților raportoare.

Data limită pentru comentarii este 31 ianuarie 2020[2].

III. Elaborarea obiectivelor de politici bugetare și fiscale. Perfecționarea administrării fiscale și vamale.

Pe data de 20 ianuarie 2020, în contextul elaborării Cadrului Bugetar pe Termen Mediu, Ministerul Finanțelor a anunțat despre inițierea elaborării obiectivelor de politici bugetare și fiscale pe anul 2021, precum și perfecționarea administrării fiscale și vamale.

Părțile interesate, inclusiv și reprezentanții mediului de afaceri, pot prezenta propuneri și sugestii pe domeniul dat. Propunerile transmise către Ministerul Finanțelor se pot referi și la modificări ce urmează a fi operate asupra legislației în vigoare.

Data limită pentru comentarii este 31 ianuarie 2020[3].


[1] http://particip.gov.md/proiectview.php?l=ro&idd=7030
[2] http://particip.gov.md/proiectview.php?l=ro&idd=7059
[3] http://mf.gov.md/ro/content/ministerul-finan%C5%A3elor-anun%C5%A3%C4%83-despre-ini%C5%A3ierea-elabor%C4%83rii-obiectivelor-de-politici-bugetare


Aflaţi mai mult despre , , ,


Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Important: Descurajăm publicarea de comentarii defăimatoare.