Facultatea de Drept a Universităţii de Stat din Moldova

Sesiunea Națională de Comunicări Științifice Studențești Ed. a XXIV-a din cadrul Facultății de Drept a Universității de Stat din Moldova
22.02.2020 | JURIDICE MOLDOVA

Dr. hab. Serhei Brînza, Decanul Facultății de Drept a Universității de Stat din Moldova

La 20 februarie 2020 la Facultatea de Drept a Universității de Stat din Moldova s-a desfășurat Ediția a XXIV-a a Sesiunii Naționale de Comunicări Științifice Studențești, Etapa I.

Sesiunea Națională de Comunicări Științifice Studențești (Etapa I) se organizează anual la Facultatea de Drept a Universității de Stat din Moldova sub forma unui concurs de rapoarte  științifice, adresat studenților de la Ciclul I – Licență. La evenimentul curent au participat 23 de studenți, dintre care: 9 din anul I de studii; 6 – din anul II; 7 – din anul III; 1 – din anul IV. Studenții participanți au fost selectați prealabil în cadrul Etapei de preselecție pentru Sesiunea Națională de Comunicări Științifice Studențești, organizată la Facultatea de Drept de către toate departamentele de specialitate.

Manifestarea științifică studențească a fost deschisă de către Decanul Facultății de Drept, Domnul Serghei Brînza. În discursul de deschidere, Decanul Facultății de Drept a menționat importanţa reuniunii științifice studențești și scopul acesteia – îndreptat spre stimularea performanțelor studenților de la drept în activitatea de cercetare științifică; creșterea interesului formabililor pentru evenimente științifice, precum și diseminarea rezultatelor științifice și sporirea competitivității dintre tinerii cercetători.  Domnul Serghei Brînza a îndemnat participanții să fie activi în cadrul dezbaterilor științifice și să nu le fie frică să-și înainteze propriile opinii, chiar dacă acestea pot fi contrare curentelor de gândire obișnuită, „fiindcă o idee nouă, poate fi și o soluție nouă”. Deopotrivă, Dumnealui a încurajat studenții să nu se oprească la acest eveniment, ci să participe activ și continuu la diverse manifestări/proiecte cu tentă educațională și de cercetare.

Comisia de jurizare, de la stânga la dreapta: Olga Dorul, Artiom Eni, Felicia Păsculță, Stela Botnaru, Irina Litra, Oxana Chisari-Lungu.

Sesiunea de comunicări științifice a fost moderată de către Doamna Stela Botnaru, doctor în drept, conferențiar universitar, Prodecan la Facultatea de Drept.

Doamna Stela Botnaru a prezentat participanților membrii Comisiei de jurizare în componența: Stela Botnaru, doctor în drept, conferenţiar universitar; Oxana Chisari-Lungu, doctor în drept, lector universitar; Artiom Eni, magistru în drept, lector universitar; Olga Dorul, doctor în drept, conferențiar universitar; Felicia Păscăluță, doctor în drept, lector universitar; Irina Litra, studenta anului III, precum și criteriile de jurizare/evaluare a comunicărilor și prestației tinerilor cercetători.

În continuare, în baza unui program prestabilit, studenții au prezentat rapoarte științifice la diverse subiecte de maximă actualitate din domeniile: dreptului penal, dreptului civil, dreptului internațional, dreptului procesual penal, dreptului procesual civil, dreptului constituțional etc.

Evenimentul a fost unul interactiv, studenții s-au implicat activ în dezbateri, și-au formulat întrebări reciproce și au înaintat diverse propuneri.

Ediția a XXIV-a a Sesiunii Naționale de Comunicări Științifice Studențești, Etapa I, organizată la Facultatea de Drept a USM, s-a finalizat cu desemnarea câştigătorilor şi anume:

Diploma de gradul 1 a fost acordată studentei anului III –Svetlana Bratescu.

Prezentarea tematicilor abordate de către studenți.

Diplome de gradul II le-au fost conferite studenţilor:  David Melinte, anul II și Cătălina Leu, anul III.

Pe locul III s-au plasat: Olesea Panchiv, anul II; Victoria Vovcenco, anul I; Ecaterina Braga anul I. Câștigătorilor li s-a acordat și un mic premiu bănesc, precum și posibilitatea de a-și publica lucrările în materialele Sesiunii de comunicări științifice studențești.

Diplome cu menţiune au fost acordate participanților: Nicoleta Russo, anul I; Mădălina Luca, anul II; Dionisie Smoleac, anul I; Laurenția Goreacii, anul I.

Studenții care nu fost menționați au primit diplome de participare.

În plus, pentru aprecierea eforturilor depuse în cadrul manifestării științifice și stimularea studenților în activitățile de studiu și de cercetare, participanților le-au fost oferite diverse manuale, suporturi de curs și alte cărți relevante domeniului de studiu. Cărțile au fost donate de către departamentele de specialitate ale Facultății de Drept a USM.

Facultatea de Drept a Universității de Stat din Moldova le urează succes câştigătorilor – promovați la Etapa a II-a Sesiunii naţionale de comunicări ştiinţifice studenţeşti (Ediția a XXIV-a), la care vor participa studenții USM, dar și masteranzii USM, cât şi cei de la alte instituţii de învăţământ din ţară și de peste hotare.


Aflaţi mai mult despre , , , ,


Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.

Important: Descurajăm publicarea de comentarii defăimatoare.