Facultatea de Drept a Universităţii de Stat din Moldova

Mesajul decanului Facultății de Drept, USM, la ceremonia de deschidere a Conferinței JMD de drept civil: „Modernizarea Codului civil – fără cinci minute un an de la intrarea în vigoare”
29.02.2020 | JURIDICE MOLDOVA

Mult stimați profesori, distinși practicieni, venerabili oaspeți, onorată audiență!

Adresez tuturor un „Bun venit” la Conferința de Drept civil: Modernizarea Codului civil – fără cinci minute un an de la intrarea în vigoare, organizată de JURIDICE MOLDOVA, în colaborare cu Facultatea de Drept a Universității de Stat din Moldova și cu Centrul de Instruire a Avocaților.

Reuniunea de astăzi este un eveniment cu adevărat însemnat, atât pentru teoreticieni, cât și pentru practicieni, inclusiv pentru întreaga comunitate academică, întrucât are drept scop punerea în discuție a principalelor probleme practice apărute ca urmare a intrării în vigoare a Legii privind modernizarea Codului civil și modificarea unor acte legislative, nr.133 din 15.11.2018 – lege ce constituie prima revizuire integrală a Codului civil al Republicii Moldova din 06 iunie 2002.

Evoluția relațiilor sociale determină, în mod firesc, și necesitatea adaptării și ajustării reglementărilor de drept la noile realități și tendinţe din domeniu. Așadar, Legea privind modernizarea Codului civil vine să „revoluționeze” dreptul privat al Republicii Moldova, având ca reper evoluţia legislativă de ultimă oră, pe plan internaţional şi european, în vederea asigurării participanților la relațiile civile cu mecanisme practice și sigure de realizare a drepturilor lor.

Modernizarea Codului civil se răsfrânge, inevitabil, și asupra celorlalte ramuri de drept. Bunăoară, precizia și previzibilitatea normelor civile, asigurate prin efectul Legii de modernizare, se văd a fi oportune pentru întreaga ordine juridică, în planul delimitării unor acte, fapte ori situații juridice. Claritatea normelor civile se reclamă și pentru dreptul penal, mijloacele căruia trebuie aplicate în ultimă instanță (ultima ratio ), adică numai în măsura în care aceleaşi obiective nu pot fi atinse prin aplicarea altor sancțiuni juridice, cum ar fi cele de drept civil.

Legea privind modernizarea Codului civil și modificarea unor acte legislative din 15 noiembrie 2018 este rezultatul unui efort considerabil depus pe parcursul a peste patru ani de către reputați experți, practicieni (judecători, notari, avocați), funcționari ai Ministerului Justiției și reprezentanți ai mediului academic.

În acest context, vreau să apreciez contribuția valoroasă adusă în planul modificării și completării Codului civil de către cadrele didactice de la Departamentul Drept privat al Facultății de Drept a Universității de Stat din Moldova, printre care: domnul Octavian Cazac, doctor în drept, conferențiar universitar; domnul Ion Crețu, magistru în drept, lector universitar; domnul Sergiu Băieșu, doctor în drept, profesor universitar. Și, în mod special, o să evidențiez aportul semnificativ al domnului Oleg Efrim, magistru în drept, lector universitar – astăzi moderator al evenimentului – care în 2013, în calitatea sa de Ministru al Justiției, a pus bazele elaborării proiectului de modernizare a Codului civil.

La această etapă, deci la aproape un an de la intrarea în vigoare a Legii privind modernizarea Codului civil și modificarea unor acte legislative, devine posibilă și se impune ca fiind chiar necesară discutarea provocărilor de ordin practic și a disensiunilor teoretice generate de modificările operate în  Codul civil al Republicii Moldova prin respectiva lege, discuțiile fiind axate și pe remanierile conexe operate în alte legi – context în care remarc utilitatea și semnificația conferinței de astăzi.

Drept urmare, vreau să adresez cuvinte de mulțumire celor care au contribuit esențial la organizarea acestui important eveniment. Am în vedere:

JURIDICE MOLDOVA, partenerii Facultății de Drept a Universității de Stat din Moldova – care sprijină constant și se implică activ în activitățile de co-organizare a evenimentelor științifice ce se desfășoară la Facultatea de Drept.

Tocmai cu aportul valoros al JURIDICE MOLDOVA, care întotdeauna dă dovadă de profesionalism și flexibilitate, evenimentul de astăzi a devenit realizabil. De altfel, trebuie să constat cu satisfacție că orice proiect organizat de Facultatea de Drept cu aportul dumneavoastră, stimați parteneri, se caracterizează a fi reușit și de maximă utilitate – fapt pentru care vă mulțumim.

Nu în ultimul rând, îmi exprim aprecierea și față de Centrul de Instruire a Avocaților, care într-o perioadă de activitate relativ scurtă a obținut rezultate remarcabile și apreciate de profesioniști din sfera juridică și de mediul academic. Incontestabil, sunt meritorii eforturile Centrului de instruire a avocaților în organizarea evenimentelor de instruire juridică adresate avocaților, și nu numai – dacă ne raportăm la evenimente de genul celui de astăzi. Profitând de ocazie, îmi exprim disponibilitatea de a încheia, în numele Facultății de Drept a USM, un acord de colaborare cu Centrul de Instruire a Avocaților – acord care ar putea fi valorificat în interesul ambelor părți.

Stimați participanți la Conferința de Drept civil, vreau să-mi exprim deplina convingere că această manifestare reprezintă un context foarte favorabil pentru identificarea de soluţii menite să contribuie la soluționarea problemelor de ordin practic și teoretic, precum la perfecționarea continuuă a cadrului legislativ.

În continuare vă doresc discuții productive și rezultate frumoase! Mulțumesc pentru atenție.


Aflaţi mai mult despre ,


Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Important: Descurajăm publicarea de comentarii defăimatoare.