Dreptul afacerilor
 

Comerțul interior în perioada de urgență (COVID-19) – Moldova
26.03.2020 | Vladimir Palamarciuc

Vladimir Palamarciuc

Vladimir Palamarciuc

În perioada de urgență cauzată de răspândirea COVID-19 Comisia Națională Extraordinară pentru Sănătate Publică (CNESP) și Comisia pentru Situații Excepționale (CSE) au adoptat mai multe hotărâri și dispozții care afectează activitatea comercială. Unele prevederi crează incertitudine altele, aparent, sunt mai clare.

În tabelele anexate la prezentul articol, propun spre atenția cititorului analiza acelor restricții și relaxări în domeniul comerțului. Pentru a facilita înțelegerea aplicarea în practică a regimului juridic instituit de CNESP și CSE, informațiile au fost integrate întrun tabel.

Totodată, principalele Concluzii pentru cititor și Recomandări adresate CSE sunt reiterate în textul de mai jos.

1 Nici Legea privind comerțul interior nr. 231 din 23.9.2010, nici CAEM nu utilizează noțiunea de „unitate de comerț”. Legea 231 definește noțiunea de „unitate comercială”, însă obiectul de reglementare include doar activitățile indicate în Anexa nr. 1, preluate selectiv din CAEM.
Astfel, din textul deciziilor CNESP și CSE nu este clară intenția cu privire la care „unități de comerț” / activități comerciale este aplicabilă interdicția, doar cele indicate în codurile CAEM R 90.0, 91.0 și 93.0 sau include și toate activitățile comerciale reglementate de Legea 321. Deciziile ulterioare ale CNESP și CSE utilizează deja noțiunea „unitatea comercială”, însă intenția în această hotărâre rămâne neclară în continuare.
2 Dispoziția CSE nr. 4 din 24.3.2020 – din textul punctului 44 și Anexa 1 este incert dacă prelungirea termenului este aplicabilă acestor activități sau nu.
3 Comerțul electronic poate include orice activitate de vânzare a bunurilor, prestare de servicii sau executare de lucrări. Legea comerțului electronic 284 din 22.07.2004 (art. 2, 4), CAEM pct. 99.
4 Conform Anexei 1 la Legea 321 comerțul cu amănuntul include domeniul de activități din CAEM 46 (care include comerțul cu amănuntul a autovehiculelor și motocicletelor) și CAEM 47 (comerțul cu amănuntul cu excepția autovehiculelor și motocicletelor). Notă: Deoarece Legea 321 stabilește regim distinct între comerț cu amănuntul, comerț cu ridicata, prestarea serviciilor comerciale, rezultă că comerțul cu ridicata și serviciile comerciale nu cad sub această interdicție. Însă, deoarece prin Hotărârea CNESP nr. 8 din 15.3.2020 este utilizată expresia „unitate de comerț”, fără a specifica regimul de activitate, rămâne neclar dacă serviciile comerciale și vânzarea cu ridicata cad sub acea interdicție sau nu.

CONCLUZII PRINCIPALE:

Hotărârile CNESP și Dispozițiile CSE permit desfășurarea următoarelor activități comerciale:

  1. orice formă de comerț electronic
  2. orice formă de comerț cu ridicata
  3. comerț cu amănuntul a următoarelor produse:*

(a) produse alimentare
(b) produse farmaceutice
(c) produse petroliere
(d) articole igienico-sanitar
(e) semințe, produse de uz fitosanitar, furaje și alte materii prime și produse necesare în procesul tehnologic și operațional al producătorilor agricoli și al companiilor din industria alimentară
(f) piesele de schimb și altor produse conexe serviciilor de deservire tehnică a unităților de transport și utilajului agricol

  1. activităţile de preparare şi distribuire a produselor în regim catering
  2. servicii funerare și de comerț cu produse conexe serviciilor funerare.
  3. orice formă de servicii comerciale **

* Celelalte vânzări cu amănuntul fiind sistat
** Posibilitatea de a presta servicii comerciale depinde de interpretarea expresiei „unități de comerț” din Hotărârea CNESP nr.8 din 15.3.2020 și întinderea de aplicare a Dispoziției CSE nr.4 din 24.3.2020

RECOMANDĂRI CĂTRE CSE (privind reglementarea activităților de comerț):

–           Să clarifice aplicabilitatea Anexei nr. 2 din Hotărârea CNESP nr. 8 din 15.3.2020;
–           Să clarifice modul de aplicare al pct. 44 și Anexei 1 din Dispoziția CSE nr. 4 din. 24.3.2020

*Notă: Nu este o consultație juridică. Pentru a aborda problema Dvs. concretă recomandăm să Vă adresați la un avocat.
**PDF-ul ce conține tabelele înserate poate fi descărcat aici: [download]

Sursa principală: https://turcanlaw.md/news/covid-19-comert-interior


Aflaţi mai mult despre , , ,


Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Important: Descurajăm publicarea de comentarii defăimatoare.