Facultatea de Drept a Universităţii de Stat din Moldova

Mesajul Decanului Facultății de Drept a USM către studenții anului I: despre alegerea profesiei, responsabilitate de a fi student la drept și unele precizări preliminare privind organizarea studiilor
26.08.2020 | Serghei Brînza

Decanul Facultății de Drept, prof. univ., dr. hab. Serghei Brînza

Cu drag Vă salut din partea administrației Facultății de Drept și Vă doresc mult succes pe tărâmul educațional universitar!

Apreciem mult alegerea Dvs. de a fi student(ă) la Facultatea de Drept a Universității de Stat din Moldova – prima instituție de învățământ cu profil juridic de la noi din țară. Prima, din punct de vedere istoricește [facultatea noastră având o experiență de peste 60 de ani] și, deopotrivă, prima, din punct de vedere al prestigiului și al calității studiilor oferite.

Vă mulțumim pentru încrederea acordată. Să fiți convinși că ați făcut cea mai bună alegere. Odată ce ați decis să învățați la noi, deveniți parte a unei comunități academice active, dinamice și productive. Valorile promovate de colectivul nostru educațional se axează pe responsabilitate, profesionalism, calitate, integritate, comunicare și implicare.

Începând cu data de 1 septembrie 2020 – Facultatea de Drept devine pentru Dvs., pentru cel puțin 4 ani de zile, a doua casă. Venind aici, profitați de această oportunitate, fructificați cunoștințele pe care le veți obține, valorificați resursele și sursele educaționale puse la dispoziția Dvs. și implicați-vă în diferite proiecte, programe și competiții. Munca perseverentă, corectitudinea și curiozitatea sunt elemente indispensabile ale succesului.

Studiile la Facultatea de Drept a USM sunt cu adevărat o experiență unică, o perioadă plină de provocări, de muncă, dar și de realizări!

Nu uitați: nu fiți doar o voce din ecou, ci faceți-vă vocea auzită!  Într-un ceas bun!

*****

Spre regret, în condiții de pandemie, festivitatea de deschidere a anului universitar 2020-2021, nu va avea loc la fel ca în ceilalți ani. Vă asigur însă că, odată ajunși în sălile de studii, administrația facultății va găsi modalitatea optimă pentru a ne saluta reciproc și a ne cunoaște „față în față”, dar și pentru a vă oferi răspunsurile la toate întrebările pe care le veți mai avea.

La această etapă, ne dorim să fim alături de Dvs. și să vă ghidăm primii pași în cadrul Facultății de Drept. Mai jos găsiți câteva link-uri utile care vă vor direcționa către informația ce ar putea să vă intereseze prioritar la început de an universitar, precum și către altă informație relevantă cu caracter general privind organizarea studiilor la Facultatea de Drept.

1. Din istoria facultății. Odată ce ați intrat în marea familie a Facultății de Drept, vă îndemnăm să faceți cunoștință cu istoricul facultății. Ne dorim să cunoașteți că anul trecut, la 1 octombrie 2019, Facultatea de Drept a USM a împlinit 60 de ani de activitate.

Accesând următorul link: http://drept.usm.md/public/files/rstul_acte/60_de_ani.pdf veți putea răsfoi lucrarea „Facultatea de Drept – 60 de ani în serviciul jurisprudenței naționale”. În acest fel, veți vizualiza nu numai file din trecut, dar veți face cunoștință și cu organizarea actuală a Facultății de Drept, membrii ei de ieri și de azi, structuri studențești, programe de studii, discipline predate și alte informații care ar putea să vă intereseze.

2. Serviciile de cazare în cămine. Ajunși la Chișinău dintr-o altă localitate, mulți dintre Dvs. ați fost interesați să obțineți un loc de cazare în căminele Universității de Stat din Moldova. Suntem bucuroși că putem să vă oferim această oportunitate.

*Căminul studenţesc este o subunitate a USM, destinată asigurării condiţiilor de viaţă, odihnă şi studii pentru studenţi care-şi au domiciliu sau reşedinţa în alte localităţi.

Ce trebuie să cunoașteți?

Listele provizorii ale studenților de la anul I ce au obținut un loc în căminele USM cu repartizarea corespunzătoare în cămine vor fi plasate pe site-ul facultății: http://drept.usm.md/

Cazarea în căminele USM se face etapizat, pentru a evita aglomerația. Prioritatea o aveți Dvs. – studenții de la anul I. Tocmai de aceea, vă rugăm ca, la data de 30 august, începând cu ora 10.00, să vă apropiați în căminele în care ați fost repartizați (conform listelor afișate pe site-ul facultății) pentru cazare. Spre deosebire de anii precedenți, în acest an, ridicarea bonului, cât și încheierea contractului de locațiune se vor efectua direct în cămin.

Acte necesare pentru a prezenta administrației căminului: buletinul de identitate;  4 fotografii color ¾

Locația:

  1. Căminul nr.11 – Str. Gheorghe Cașu 32
  2. Căminul nr.19 – Str. Florilor 4/2

Persoana de contact pentru informații suplimentare este Valeria Codreanu, studentă, anul 3 la Facultatea de Drept, Președintele Comitetului Sindical, tel:068755550.

3. Planul de învățământ, admitere – 2020, (pentru vizualizare, accesați următorul link: http://drept.usm.md/public/files/Plan-de-invatamant-2020-anul-I13337.pdf) este documentul fundamental ce proiectează conținutul instruirii pentru promoția Dvs. În acest document veți găsi calendarul studiilor; disciplinele predate, structurate pe semestru/an universitar, numărul de ore/credite alocate, stagiile de practică, modalitatea de finalizare a studiilor superioare de licență și alte componente ale procesului educațional la Facultatea de Drept.

4. Despre orarul studiilor. Ce semnificație are numărul grupei?

Lecțiile practice/Seminarele le veți desfășura în grupe academice (în jur de 30-35 studenți în grupă). Numărul grupei constă din litere și cifre, de exemplu, DR 2001, DR 2002. Literele semnifică specialitatea (Drept). Primele două cifre reprezintă anul înmatriculării la studii, iar ultimele două cifre indică numărul propriu-zis al grupei. Cursurile/Prelegerile se organizează în serii (torente). O serie este alcătuită din 2, 3 ori 4 grupe. Listele grupelor vor fi plasate curând pe site-ul facultății http://drept.usm.md/ sau vor fi expediate pe adresele Dvs. de e-mail.

Imediat ce veți cunoaște grupa și seria, consultați orarul (orarul studiilor este deja afișat pe site-ul facultății http://drept.usm.md/public/files/orarul-anului-I88ed8.pdf și pe avizierele facultății, lângă decanat – bir.108 din blocul 2).

În funcție de tipul săptămânii (pară/impară – sunt indicate în orar prin abrevierile „S/P” – săptămână pară și „S/I” – săptămână impară) orarul ar putea fi puțin diferit.

Fiți atenți! Prima săptămână de studii (1 -6 septembrie) este săptămână pară, a doua săptămână (7-13 septembrie) – impară, următoarele: pară, impară ș.a.m.d.

Studenții anului I desfășoară orele în prima parte a zilei, începând cu ora 8.00.

În orar sunt incluse cursuri/prelegeri și seminare/lecții practice. Cum le diferențiați? Ca regulă, cursurile au loc în săli mari, aule, unde participă mai multe grupe, adică toată seria. La seminare participă doar o grupă, fiind organizate în săli de studii mai mici.

!!! Ca excepție, în condiții de pandemie, trebuie să cunoașteți că în primele două săptămâni din anul universitar 2020-2021 (1-14 septembrie 2020) atât cursurile/prelegerile, cât și seminarele/lecțiile practice se vor realiza exclusiv în sistem online. Pentru buna organizare a orelor, vă rugăm să fiți pregătiți cu  mijloacele necesare: calculator ori smartphone, fie tabletă și conexiune bună la internet.

*Orarul va fi organizat astfel ca lecțiile să nu se suprapună și să nu depășească programul zilnic obișnuit de studii.

Începând cu data de 14 septembrie, pe perioada pandemiei, dacă nu vor exista restricții impuse de autoritățile competente, preconizăm să petrecem cursurile/prelegerile în sistem online, de la distanță, iar lecțiile practice/seminarele „față în față”, în sălile de studii, în condiții strict prestabilite despre care vă vom informa ulterior.

Administrația și profesorii titulari de cursuri vor avea grijă să vă organizeze în acest scop.

Pe Platforma Moodle USM https://moodle.usm.md/course/index.php?categoryid=311 veți putea accesa  sintezele de conținut și alte materiale didactice pentru disciplinele din anul universitar 2020-2021. Datele necesare pentru înscrierea la cursuri le veți primi de la profesori.

!!! Fiți siguri, Facultatea/Universitatea va lua toate măsurile pentru a proteja sănătatea Dvs. Siguranța Dvs. și a întregii comunități academice este o prioritate pentru noi. De aceea, orice modificare în procesul de organizare a studiilor se va efectua numai în interesele comunității academice, în corespundere cu indicațiile instituționale și conform prevederilor legale.

!!! Întârzierea și absența la ore sunt inadmisibile (indiferent de modalitatea de desfășurare a orelor), dacă vă doriți să atingeți obiectivele curriculare. Mai multe absențe nemotivate pot duce la neadmiterea la sesiune sau chiar la exmatriculare.

5. Metodista responsabilă de anul I de la Decanat este doamna Albina Țurcanu. Dumneaei va fi persoana cu care veți coordona întrebările cotidiene (orar, transferuri, adeverințe de student ș.a.) și care vă va fi alături pentru a vă ghida până la finalizarea studiilor. Suntem siguri că veți avea o colaborare frumoasă. Date de contact: 069991000, e-mail: albinaturcanu79@gmail.com, bir.108, Bl.2.

6. Alegerea disciplinelor opționale pentru anul I de studii. La început de an universitar, trebuie să selectați trei discipline opționale prevăzute în Planul de învățământ pentru anul I, semestrul I și II de studii (cod U – discipline de orientare socio-umană). În concret, pentru semestru I, trebuie să selectați o disciplină din rândul disciplinelor asigurate de alte facultăți ale USM (Filozofie; Psihologia; Politologie; Sociologie; Etica și estetica). Pentru semestrul II, trebuie să selectați două discipline: una din rândul disciplinelor asigurate de alte facultăți ale USM (Economie; Istoria Culturii și civilizației Europene; Integrare Europeană; Cultura comunicării interpersonale și organizaționale); alta din rândul disciplinelor asigurate de Facultatea de Drept a USM (Istoria Dreptului Românesc; Filosofia juridică).

Diversitatea disciplinelor opționale prevăzute în Planul de învățământ reflectă preocuparea noastră de a vă asigura posibilitatea selectării unui traseu individual de formare profesională.

Trebuie să rețineți că: odată alese, disciplinele opționale devin obligatorii pentru Dvs.

În acest scop, vă rugăm să completați până la data de 4 septembrie 2020 chestionarul din formularul Google Forms, accesând următorul link: https://forms.gle/Dc8qDvrGviWX1ZcE9  Nu omiteți să inserați datele Dvs. de contact: numele, prenumele, patronimicul. Dacă întâmpinați dificultăți, persoana responsabilă să vă ajute este Colțeniuc Anatolie: tel. 061112448

*Informații despre disciplinele asigurate de alte facultăți ale USM le găsiți accesând link-ul: http://usm.md/wp-content/uploads/ghid-studenti-anul-I-SI-II-USM-web.pdf

*Informații despre disciplinele asigurate de Facultatea de Drept le găsiți:

7. Centre de informare, biblioteci.

În incinta Blocului 2, bir.209 se află Biblioteca Facultăţii de Drept. Numărul de surse: 600. În bir.113 (Filiera anglofonă şi francofonă) veți găsi o bibliotecă bogată cu surse din domeniul dreptului în limba engleză şi franceză.

Una dintre sursele de informare pentru studenţii Facultății de Drept este „Biblioteca Centrală a USM” .

Locație:

Blocul Central.

Sala de lectură nr.1 oferă: Publicații periodice (reviste, ziare); Colecția de documente a Bibliotecii Facultății Relații Internaționale, Științe politice și Administrative (et.2, bir. 232).

Împrumut la domiciliu oferă: publicații științifice și didactice din toate domeniile, care pot fi împrumutate la domiciliu (demisol, bir.117).

Bloc I, et. 1

Sala de cataloage oferă acces la sistemul de cataloage tradiționale precum și condiții de accesare a catalogului electronic al bibliotecilor universitare http://primo.libuniv.md/ (bir.23).

Sala Multimedia oferă acces la Internet și resuse electronice abonate de către USM (bir. 27).

Serviciul de Informare bibliografică oferă acces la colecția de referință precum și asistență informațională și bibliografică, ghidare și instruire privind utilizarea resurselor informaționale (bir.28).

Sala de lectură Documente didactice și de referință oferă împrumut în sala de lectură a documentelor din diverse domenii (bir.34).

Bloc I, et. 2

Sala de lectură Științe socio-umanistice oferă liber la raft privind documente științifice și didactice din domeniul științelor sociale și umanistice (bir.1).

!!!Trebuie să cunoașteți că în Chișinău se află și Biblioteca Publică de Drept, suntem convinși că veți găsi surse utile și în această bibliotecă (str. Armenească nr. 42, Chișinău, MD-2021).

8. Filiera francofonă/Filiera anglofonă. La Facultatea de Drept aveți posibilitatea să realizați orele în limbile franceză ori engleză, în funcție de filiera pentru care veți dori (dacă veți dori) să optați. În cazul în care vă veți alătura oricăreia dintre aceste filiere, lecțiile practice (seminarele) se vor desfășura exclusiv în limba respectivă. Despre aceste posibilități veți fi informați la începutul lunii septembrie de către responsabilii de filiere: Doamna Cara Aliona, doctor în drept, conferențiar universitar, responsabilă de Filiera Anglofonă și Doamna Plotnic Olesea, doctor habilitat în drept, conferențiar universitar, responsabilă de Filiera Francofonă. Dacă posedați la un nivel înalt limba franceză sau engleză, nu ezitați să profitați de ocazia de a studia dreptul într-o limbă de circulație internațională. Cu siguranță, astfel, veți beneficia ulterior de multe alte oportunități și, în plus, veți crește atractivitatea CV-ului Dvs. pentru angajatori, fie veți accede mai ușor la studii în străinătate, în caz că vă decideți să le continuați peste hotare.

9. Alte informații.

Pentru a cunoaște conducerea facultății, accesați:

http://drept.usm.md/pageview.php?l=ro&idc=16&t=/Prezentare/Conducerea-Facultatii&

Departamentele academice sunt structuri  ale facultății care asigură totalitatea activităţilor ştiinţifico-didactice și de cercetare şi include personal didactic, personal ştiinţifico-didactic şi personal didactic auxiliar, necesar realizării eficiente a procesului ştiinţifico-didactic și de cercetare.

În cadrul facultății funcționează 5 departamente: Departamentul Drept Penal; Departamentul Drept Public; Departamentul Drept Privat; Departamentul Drept Internaţional şi European; Departamentul Drept Procedural. Pentru detalii, accesați: http://drept.usm.md/ bcategory.php?l=ro&idc=53&t=Departamente.

Vă invităm să dați like paginilor de Facebook ale departamentelor pentru a fi la curent cu noutățile și activitățile acestora:

– Departamentul Drept penal: https://www.facebook.com/drept.penal.usm
– Departamentul Drept Public https://www.facebook.com/dreptpublic/
– Departamentul Drept Privat https://www.facebook.com/DreptPrivatUSM/
– Departamentul Drept Internaţional şi European https://www.facebook.com/dreptinternationaleuropean;
– Departamentul Drept Procedural https://www.facebook.com/Departamentul-Drept-Procedural-109436833782091/

Structurile studențești.

Consiliul Studenţesc al Facultăţii de Drept „Asociaţia Studenţilor în Drept” este structura reprezentativă a studenţilor Facultăţii de Drept. Totodată, ASD are menirea de a contribui la îmbogăţirea vieţii studenţeşti cu noi experienţe sociale şi profesionale prin intermediul unui spectru larg de activităţi. În cadrul Asociaţiei, cei mai buni şi dedicaţi studenţi ai facultăţii îşi unesc ideile întru a facilita procesul de studii prin organizarea unei serii de evenimente, printre care se regăsesc: întalniri cu personalităţi marcante din domeniul juridic; dezbateri; public speaking; stagii de practică; vizite de studii; serate şi, nu în cele din urmă, Autostrada de Drept. Prin intermediul activităților organizate de ASD, veți avea posibilitatea de a socializa, de a crea noi legături, de a descoperi noi oportunități. În plus, devenind membri ai Consiliului Studențesc veți putea participa la dezvoltarea procesului de studii și vă veți putea implica în procesul decizional la Facultatea de Drept.

Dați like paginii ASD https://www.facebook.com/asd.usm  pentru a fi la curent cu activitățile și evenimentele Consiliului Studențesc al Facultății de Drept, dar și pentru a stabili conexiuni.

Asociaţia Europeană a Studenţilor în Drept (ELSA) Republica Moldova a fost înfiinţată în 2014 şi este formată din 100 de studenţi. Scopul ELSA Republica Moldova este de a contribui la educaţia juridică şi de a promova înţelegerea reciprocă între studenţii la drept şi tinerii jurişti.

– Puneți like paginii de facebook ELSA https://www.facebook.com/ELSAMoldova/pentru a urmări activitatea acesteia și pentru a afla cum vă puteți implica în diversele activități pe care le organizează.

Sper ca reperele pe care le-am pregătit pentru Dvs. să vă fie de ajutor. În continuare, vă rog să accesați periodic site-ul facultății: http://drept.usm.md/ și al Universității: http://usm.md/ pentru a fi la curent cu noutăți, anunțuri ce ar putea să vă vizeze. Pe aceste site-uri veți găsi cu siguranță și alte informații relevante.

Vă sugerăm să dați like și paginilor de Facebook ale facultății și universității, adesea multă informație interesantă  se publică exclusiv pe aceste pagini, nu și pe site.

https://www.facebook.com/Facultatea.de.Drept.USM
https://www.facebook.com/Universitatea-de-Stat-din-Moldova-652227924822910/

!!! Pe parcurs, veți primi informații și pe poștele Dvs. electronice. Vă rugăm să le verificați periodic

Acestea fiind spuse, vă îndemn să nu ezitați niciodată să apelați la administrația facultății pentru întrebări, sugestii ori pentru soluționarea dificultăților întâmpinate. Ne dorim să aveți încredere în noi și să știți că prin dialog și comunicare vom găsi mereu cele mai bune soluții.

În cele din urmă, parafrazându-l pe marele om de cultură, Nicolae Iorga, Vă invit dragi studenți să aveți încredere că ceea ce veți realiza în perioada anilor de studii va însemna mult pentru viitorul Vostru, iar aceasta trebuie să Vă dea încredere în forțele Voastre!

Cu considerațiune,
Decanul Facultății de Drept a USM
Serghei Brînza, doctor habilitat în drept, profesor universitar


Aflaţi mai mult despre ,


Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Important: Descurajăm publicarea de comentarii defăimatoare.