Flux noutăţi

Secretul profesional al jurnalistului în viziunea legii penale și a jurisprudenței CtEDO
23.03.2020 | Lilia Gîrla

Impactul gradului de recunoaștere al mărcii în contextul cuantificării prejudiciului moral cauzat prin contrafacere și acțiuni de concurență neloială
22.03.2020 | Iulian Moraru

Răspunderea penală pentru încălcarea legislației privind achizițiile publice – propunere de lege ferenda
22.03.2020 | Cristina Chihai

COVID-19 și efectul asupra raporturilor de muncă
21.03.2020 | Victor Calac

Obiectul juridic al infracțiunii prevăzute la art. 146 din Codul penal
21.03.2020 | Rodica Bedilo

Declararea starii de urgenta vs impedimentul justificator (forta majora)
21.03.2020 | Roman Ivanov, Sergiu Bivol, Ion Căpățînă

A fost emisă a doua Dispoziție a Comisiei pentru Situații Excepționale a Republicii Moldova
20.03.2020 | JURIDICE MOLDOVA

COVID-19: Justiția civilă în lumina hotărârilor Comisiilor pentru stare de pandemie și urgență
20.03.2020 | Vladimir Palamarciuc | 2 comentarii

Reglementarea răspunderii penale a judecătorului pentru pronunțarea cu bună știință a unei hotărâri contrare legii: unele aspecte de drept comparat
20.03.2020 | Dorin Botnarenco

Au fost blocate 52 de site-uri pe motiv de Fake News
20.03.2020 | JURIDICE MOLDOVA

Caracteristica conduitei agentului sub acoperire în activitatea specială de investigație
20.03.2020 | Dumitru Roman, Artiom Eni

Discriminare în contextul suspendării condiționate a executării pedepsei: studiu de caz
20.03.2020 | Gheorghe Reniță

Ministerul Educației, Culturii și Cercetării a aprobat „Regulamentul-cadru de organizare a învățământului profesional tehnic în perioada suspendării procesului educațional”
19.03.2020 | JURIDICE MOLDOVA

Observaţii critice faţă de tratamentul sancţionator inechitabil admis de legiuitorul moldav în procesul incriminării unor fapte infracţionale: cazul art. 329 din Codul penal
19.03.2020 | Stanislav Copețchi

Măsuri de susținere ce vizează domeniul fiscal
19.03.2020 | JURIDICE MOLDOVA