Procedură civilă
 

Reflecții privind depunerea cererii de chemare în judecată în format electronic în procesul civil
15.10.2020 | Radu Cotorobai

Facilitarea accesului la instanțe a cetățenilor Republicii Moldova pe timp de Pandemie
21.09.2020 | Nătăliță Gavrilenco

Efectele neînregistrării procesului-verbal de sechestru întocmit de executorul judecătoresc – temei de contestare
23.06.2020 | Igor Coban

Ratificarea actelor de procedură civilă efectuate de reprezentantul contractual fără împuterniciri: A fi sau a nu fi?
20.06.2020 | Elena Belei

Apelul incident: „Ochi pentru ochi” sau remediu de echilibrare a poziției părților în apel
16.06.2020 | Alina Gaja

CSJ: Termenele de procedură în contencios administrativ
15.06.2020 | Mihai Triboi

Medierea online ca modalitate de soluționare a litigiilor
06.06.2020 | Felicia Chifa, Constantin-Adi Gavrilă

Excepții relative de procedură civilă și administrativă – între textul legii versus jurisprudență
24.04.2020 | Tudor Leșanu

Obligația debitorului de a depune cererea introductivă față de sine în contextul COVID-19
02.04.2020 | Tudor Leșanu, Ștefan Vdovicenco

COVID-19: Justiția civilă în lumina hotărârilor Comisiilor pentru stare de pandemie și urgență
20.03.2020 | Vladimir Palamarciuc | 2 comentarii

Limitele rolului judecătorului în cadrul procesul civil
18.03.2020 | Tudor Leșanu

Denunțarea contractelor pentru cauza legală a deschiderii procedurii insolvenței. Principalele efecte cu privire la contractele încheiate de debitorul aflat în insolvență
11.03.2020 | Stan Tîrnoveanu

Interdicția eliberării unor acte debitorului în cadrul procedurii de executare silită privită din perspectiva normelor constituționale
11.03.2020 | Aurel Băieșu, Gheorghe Reniță

CSJ: despre confirmarea tranzacției de împăcare și concedierea directorului
19.02.2020 | Mihai Triboi

Neagravarea situației în propria cale de atac (non reformatio in pejus)
12.02.2020 | Ina Jimbei