Procedură civilă
 

CSJ. Lipsa mențiunii despre preîntâmpinarea expertului judiciar cu privire la răspunderea penală în conținutul raportului judiciar sau extrajudiciar constituie o încălcare procedurală
16.01.2023 | Cătălin Avxentiev

Aplicarea amenzii de constrângere persoanei juridice de drept public pentru neexecutarea obligației din titlul executoriu
04.01.2023 | Cristian Babin

Atavism juridic sau normă specială (în raport cu norma generală)?
27.12.2022 | Cristian Babin

Condiția dactilografierii cererilor de recurs în procedura civilă, declarată neconstituțională
14.11.2022 | JURIDICE MOLDOVA

Informațiile despre gajuri sau dosare de executare pot fi accesate de către cetățeni în regim online
14.11.2022 | JURIDICE MOLDOVA

Dreptul de a ataca cu recurs o Încheiere – drept procesual general (în sensul art. 56 alin. (1) CPC) sau drept procesual special (în sensul art. 81 alin. (1) CPC)
24.10.2022 | Cristian Babin

Modul de executare a actelor emise de către instanța de judecată în vederea aplicării măsurilor civile de protecție în cazurile de violență în familie
21.09.2022 | Tudor Popa

Aspecte ale examinării cererilor cu valoare redusă
06.09.2022 | Veaceslav Botnari

CSJ. Titlurile executorii nu se transmit prin poștă, ci trebuie să fie ridicate personal (sau de către reprezentant) de la instanța care le eliberează
05.09.2022 | Cristian Babin

CSJ. Competența instanței de apel la executarea documentelor executorii emise până la adoptarea Codului administrativ
22.08.2022 | Alina Gaja

CSJ. Sancțiunile UE împotriva unei entități din Republica Belarus nu constituie un impediment pentru recunoașterea şi încuviințarea executării silite pe teritoriul RM a hotărârii arbitrale străine
18.07.2022 | Alina Gaja

CSJ. Calitatea de pârât a Curții de Apel Chișinău – temei de strămutare a cauzei
20.06.2022 | Alina Gaja

CSJ. Consecințele procesuale ce survin în cazul nesemnării hotărârii de către instanța de contencios administrativ
15.06.2022 | Cristian Babin

Modificări la cadrul normativ conex Codului Administrativ, votate în prima lectură. UPDATE: Aprobarea în a doua lectură
13.06.2022 | JURIDICE MOLDOVA

CSJ. Recurs redactat într-o altă limbă decât cea în care se desfășoară procesul. Sancțiune procedurală
13.06.2022 | Alina Gaja