Procedură civilă
 

Modul de executare a actelor emise de către instanța de judecată în vederea aplicării măsurilor civile de protecție în cazurile de violență în familie
21.09.2022 | Tudor Popa

CSJ. Titlurile executorii nu se transmit prin poștă, ci trebuie să fie ridicate personal (sau de către reprezentant) de la instanța care le eliberează
05.09.2022 | Cristian Babin

CSJ. Competența instanței de apel la executarea documentelor executorii emise până la adoptarea Codului administrativ
22.08.2022 | Alina Gaja

CSJ. Sancțiunile UE împotriva unei entități din Republica Belarus nu constituie un impediment pentru recunoașterea şi încuviințarea executării silite pe teritoriul RM a hotărârii arbitrale străine
18.07.2022 | Alina Gaja

CSJ. Calitatea de pârât a Curții de Apel Chișinău – temei de strămutare a cauzei
20.06.2022 | Alina Gaja

CSJ. Consecințele procesuale ce survin în cazul nesemnării hotărârii de către instanța de contencios administrativ
15.06.2022 | Cristian Babin

Modificări la cadrul normativ conex Codului Administrativ, votate în prima lectură. UPDATE: Aprobarea în a doua lectură
13.06.2022 | JURIDICE MOLDOVA

CSJ. Recurs redactat într-o altă limbă decât cea în care se desfășoară procesul. Sancțiune procedurală
13.06.2022 | Alina Gaja

Valsul se dansează în doi: despre concesiile reciproce în tranzacția de împăcare
06.06.2022 | Alina Gaja

CSJ. Dubiile privind comunicarea actelor judecătorești se interpretează în favoarea justițiabililor
16.05.2022 | Alina Gaja

CSJ. Instituția refuzului de a primi cererea de chemare în judecată nu este aplicabilă în cauzele privind recunoașterea și executarea hotărârilor arbitrale străine
06.05.2022 | Cristian Babin

CSJ. Dispoziția “Cu privire la instituirea grupului de lucru pentru achizițiile publice”: act administrativ individual sau normativ?
03.05.2022 | Alina Gaja

Ministerul Justiției: Medierea judiciară nu mai este obligatorie
18.04.2022 | JURIDICE MOLDOVA

CSJ. Schimbarea sălii de judecată fără informarea participanților la proces echivalează cu necitarea acestora
18.04.2022 | Alina Gaja

UPDATE: Programul conferinței JMD PRO: Codul administrativ al Republicii Moldova – 3 ani de la aplicare
11.04.2022 | JURIDICE MOLDOVA