Articole

Determinarea discernământului diminuat în cauzele de omor intenţionat: experienţa instanţelor judecătoreşti din Republica Moldova
15.02.2020 | Stela Botnaru

Cel de-al patrulea eșec al Republicii Moldova în eficientizarea procedurilor de insolvabilitate
15.02.2020 | Gheorghe Macovei

Delimitarea omorului de vătămarea intenţionată gravă a integrităţii corporale sau a sănătăţii, care a provocat decesul victimei
14.02.2020 | Serghei Brînza

Reglementarea dreptului persoanei fizice la ocrotirea sănătăţii în Codul civil modernizat: calităţi şi deficienţe
14.02.2020 | Nicolae Sadovei

Товарные знаки в cфере туризма
14.02.2020 | Tatiana Bodiul

Corelația dintre protecția drepturilor omului și contracararea criminalității sau despre echilibrul dintre riscul de a condamna o persoană nevinovată și riscul de a o achita pe cea vinovată (comentariu teoretic al art.1 C.pr.pen. al Republicii Moldova)
13.02.2020 | Tudor Osoianu

Reflecții pe marginea hotărârii Curții Constituționale a Republicii Moldova nr. 12/2017 privind excepţia de neconstituţionalitate a art. 307 din Codul penal (răspunderea penală a judecătorilor)
13.02.2020 | Vitalie Stati

Conceptul de „pariu” în contextul infracțiunilor de manipulare a unui eveniment și de pariuri aranjate
13.02.2020 | Gheorghe Reniță

Legal review of the Moldovan draft Law on procurement by entities in the utilities sector
12.02.2020 | Andrei Rogac

Drepturile și obligațiile agentului sub acoperire în cadrul investigației „undercover”
12.02.2020 | Artiom Eni

Neagravarea situației în propria cale de atac (non reformatio in pejus)
12.02.2020 | Ina Jimbei

Temeiurile degrevării de probațiune
12.02.2020 | Felicia Chifa

Latura subiectivă a infracțiunii prevăzute la art. 307 CP: Pronunţarea unei sentinţe, decizii, încheieri sau hotărîri contrare legii
11.02.2020 | Dorin Botnarenco

Impactul calității de membru a statului în cadrul ONU, NATO și UE asupra suveranității statului
11.02.2020 | Nicolae Coșleț

Soluționarea conflictelor de competență în materia raporturilor succesorale cu elemente de extraneitate în condițiile noilor prevederi legislative
11.02.2020 | Șeremet Igor