Articole

De la controverse practice spre reconstrucție paradigmatică a dreptului
27.01.2020 | Rodica Ciobanu

Provocarea infracţiunii în contextul măsurilor speciale de investigaţie – Partea a II-a
27.01.2020 | Stanislav Copețchi

Provocarea infracţiunii în contextul măsurilor speciale de investigaţie – Partea I
24.01.2020 | Stanislav Copețchi

Violența împotriva femeilor: Evaluarea compatibilității cadrului normativ penal cu prevederile Convenției de la Istanbul
23.01.2020 | Mihaela Botnarenco

Răspunderea penală pentru organizarea și desfășurarea fără drept a jocurilor de noroc ce constituie monopol de stat: propunere de lege ferenda
22.01.2020 | Gheorghe Reniță

Noua lege bancară – evoluție sau revoluție?
22.01.2020 | Roger Gladei, Vlad Bercu

Mobbingul organizațional
22.01.2020 | Tatiana Macovei

Taxa de ostilitate
21.01.2020 | Marcel Lupu

Delimitarea infracţiunii unice prelungite de concursul de infracţiuni, precum şi de unele forme ale unităţii infracţionale
21.01.2020 | Stanislav Copețchi

Actele de procedură ale instanței de judecată dispuse în cadrul procedurii de faliment în legătură cu valorificarea masei debitoare
21.01.2020 | Gheorghe Macovei

Forma autentică: necesităţile poporului şi tendinţele legislative în Republica Moldova
21.01.2020 | Vitalii Pistriuga

Locul procedurii de insolvabilitate în cadrul procedurilor civile reglementatea de legislația Republicii Moldova
20.01.2020 | Gheorghe Macovei

Inversarea sarcinii probei privind provinienţa ilicită a proprietăţii pentru persoanele publice
18.01.2020 | Gheorghe Reniță

Primirea cererii introductive și intentarea procesului civil în vederea examinării cauzelor de insolvabilitate
16.01.2020 | Gheorghe Macovei

Obiectul juridic special al infracțiunii de pariuri aranjate
16.01.2020 | Gheorghe Reniță