Articole

Actele de procedură ale instanței de judecată dispuse în cadrul procedurii de faliment în legătură cu valorificarea masei debitoare
21.01.2020 | Gheorghe Macovei

Forma autentică: necesităţile poporului şi tendinţele legislative în Republica Moldova
21.01.2020 | Vitalii Pistriuga

Locul procedurii de insolvabilitate în cadrul procedurilor civile reglementatea de legislația Republicii Moldova
20.01.2020 | Gheorghe Macovei

Inversarea sarcinii probei privind provinienţa ilicită a proprietăţii pentru persoanele publice
18.01.2020 | Gheorghe Reniță

Primirea cererii introductive și intentarea procesului civil în vederea examinării cauzelor de insolvabilitate
16.01.2020 | Gheorghe Macovei

Obiectul juridic special al infracțiunii de pariuri aranjate
16.01.2020 | Gheorghe Reniță

Noul instrument juridic unional de protecție a avertizorilor de integritate. Necesitatea armonizării legislației penale naționale
15.01.2020 | Mihai Mares

Modul de cercetare a accidentelor de muncă
15.01.2020 | Felicia Păscăluță

Reglementări juridice privind antreprenoriatul social
14.01.2020 | Aliona Chisari-Rurak

Flirt, seducție sau hărțuire sexuală?
13.01.2020 | Mihaela Botnarenco

Aspecte comparative ale prevederilor legislației UE și legislației Republicii Moldova privind obligația de informare a consumatorilor în cazul încheierii contractelor la distanță și celor negociate în afara spațiilor comerciale
13.01.2020 | Lilia Gribincea

Procedura de autentificare a testamentului: între tradiție și modernizare
11.01.2020 | Vitalii Pistriuga

Contractul de vânzare-cumpărare a bunurilor imobile – între trecut și modernitate
10.01.2020 | Daniela Țurcan

Consimțământul în cadrul contractelor încheiate în mediul online
09.01.2020 | Aliona Cara-Rusnac

Buna-credință. Principiu fundamental al dreptului civil
08.01.2020 | Sergiu Băieșu