Articole

Problematica stimulării prin mijloace de drept penal în cazul actelor teroriste: analiza legislației naționale și de drept penal comparat
08.02.2020 | Dorina Gurev, Mihaela Botnarenco

Unele schimbări în abordarea conținutului unor semne constitutive ale infracțiunii de violare a dreptului la secretul corespondenței
07.02.2020 | Serghei Brînza

Instituția popririi în reglementarea Legii Insolvabilității nr. 149/2012
07.02.2020 | Gheorghe Macovei

Controlul transmiterii sau primirii banilor, a serviciilor ori a altor valori materiale sau nemateriale pretinse, acceptate, extorcate sau oferite
07.02.2020 | Dumitru Roman

Diminuarea sau abolirea discernământului ca efect al intoxicaţiei cu alcool sau cu alte substanţe stupefiante: perspectivă juridico-penală
06.02.2020 | Stela Botnaru

Reglementări naţionale şi internaţionale privind accesul la informaţiile protejate de stat
06.02.2020 | Irina Sîli

Провокация преступления: реалии и перспективы. Сравнительный анализ
06.02.2020 | Stela Botnaru, Ecaterina Șaporda

Contraargument
05.02.2020 | Vlad Bercu

Dimensiunea axiologică a democrației
05.02.2020 | Nicoleta Stamati, Elena Aramă

Răspunderea internațională pentru nerespectarea statutului de neutralitate
05.02.2020 | Olga Dorul

Aplicarea în practică a art. 174 din Codul penal: Raportul sexual cu o persoană care nu a împlinit vârsta de 16 ani
04.02.2020 | Serghei Brînza, Vitalie Stati

Statul de drept: între legisprudență și jurisprudență
04.02.2020 | Elena Aramă, Irina Sîli

Organizarea și desfășurarea pariurilor în condiții de legalitate – premisă sine qua non pentru aplicarea răspunderii conform art. 2421 și 2422 din Codul penal al Republicii Moldova
03.02.2020 | Gheorghe Reniță

Aspecte conceptuale privind esența parlamentarismului ca fenomen politico-juridic
03.02.2020 | Doina Cuciurca

Standardul de Probațiune în Arbitrajul Internațional
01.02.2020 | Serghei Covali