Articole

Hărțuirea la locul de muncă în Republica Moldova: abordări teoretice și practice
29.05.2020 | Vitalie Stati, Natalia Stati

Incriminarea îmbogățirii ilicite în legea penală a Republicii Moldova: controverse, probleme și soluții
28.05.2020 | Gheorghe Reniță

Permis sau interzis? Măsuri aplicabile în perioada stării de urgență în sănătate publică
27.05.2020 | Irina Sugoneaco

Cetăţenia şi retrograzii
26.05.2020 | Alexandru Arseni

Unele considerații privind practica neuniformă de aplicare a art. 171 din Codul penal
22.05.2020 | Serghei Brînza

Conținutul laturii obiective a infracțiunii de încălcare a regulilor de protecție a muncii
20.05.2020 | Stela Botnaru, Tudor Jalbă

Despre accidente și sancțiuni….
19.05.2020 | Ion Malanciuc

Prelucrarea datelor privind sănătatea în contextul Covid-19: România și Republica Moldova comparativ cu alte state europene
18.05.2020 | Daniel Vinerean, Silvia Grosu

Principiile de bază de reglementare a activității de întreprinzător
17.05.2020 | Victor Baciu

Accesul ilegal la informaţia computerizată în practica judiciară a Republicii Moldova și a României
17.05.2020 | Sergiu Crijanovschi

Erorile de aplicare a art. 175 „Acțiuni perverse” din Codul penal
16.05.2020 | Serghei Brînza, Vitalie Stati

Despre preluarea încărcăturii prin prisma contractului de transport auto de mărfuri
15.05.2020 | Augustina Prisacari

Întoarcerea executării silite: aspecte teoretice și practice
14.05.2020 | Gheorghe Reniță

Noi prevederi în reglementarea activității societăților pe acțiuni
13.05.2020 | Cristina Martin, Nicolina Țurcan

Криминологическое предупреждение и прогнозирование религиозно-обусловленных преступлений: психологический портрет личности
11.05.2020 | Lilia Gîrla