Articole

Abuz prin prețuri de ruinare în cazul Starnet Soluții SRL / TV-BOX SRL- a avut sau nu dreptate Consiliul Concurenței?
06.08.2020 | Andrei Rogac

Starea de hipnoză în dreptul penal substanțial al Republicii Moldova
05.08.2020 | Stela Botnaru

Despre posibilele implicații ale ratificării de către Republica Moldova a Protocolului adițional la Convenția Consiliului Europei privind criminalitatea informatică
04.08.2020 | Vitalie Stati

Drepturile apărătorului în probatoriul penal
03.08.2020 | Anatolie Ceachir

Considerații asupra practicii aplicării răspunderii penale pentru infracțiunea violarea de domiciliu (art.179 Cod penal)
03.08.2020 | Doina-Cezara Galan

Unele aspecte privitoare la răspunderea penală a judecătorilor
31.07.2020 | Igor Hłopeţchi, Adrian Tăbîrță

Raportul dintre infracțiunea de incest și violul săvârșit asupra unui membru de familie în practica judiciară a Republicii Moldova
28.07.2020 | Victor Moraru

Răspunderea penală a personalului din sistemul de asistenţă socială
27.07.2020 | Natalia Stati

Proiectul Legii privind avocatul antreprenorilor
26.07.2020 | Victor Baciu

Aspectele de drept penal ale provocării luării de mită sau a dării de mită
26.07.2020 | Cristian Brînza

Licență pentru difuzarea posturilor TV și utilizarea tehnologiilor VPN – comentariu unui caz național
22.07.2020 | Alexei Gherțescu

Simulația – vehicul juridic roman cu motorul încă funcțional (scurt istoric)
18.07.2020 | Vlad Bercu

Fiducia – novelă în Codul civil al Republicii Moldova
17.07.2020 | Irina Digori

Măsuri privind sancționarea și prevenirea stării de ebrietate la volan – realități și perspectivele proiectului de lege privind înăsprirea răspunderii pentru starea de ebrietate la volan
16.07.2020 | Petru Vîrlan

Inflația de interpretări ale principiului ne bis in idem
15.07.2020 | Marcel Lupu