Articole

«Cum am câștigat contestația împotriva lui Dimon80», sau regulile bursei cripto în ajutor sistemului judiciar
05.05.2022 | Roman Bevzenko

Suveranitatea națională și puterea legislativă – condiție imanentă a statului de drept și democratic
04.05.2022 | Alexandru Arseni

Reflecții asupra unui proiect de amendare a art. 126 și 190 din Codul penal al Republicii Moldova
26.04.2022 | Dorina Gurev, Vitalie Stati, Gheorghe Reniță

Intricacies of elaboration – data protection impact assesment
18.04.2022 | Constantin Crețu

Inițiativa de perfecționare a cadrului normativ de incriminare a faptelor de corupție politică și electorală în Republica Moldova: opinii și sugestii
12.04.2022 | Serghei Brînza

Efectele cererii de demisie depuse de către judecător
25.03.2022 | Nătăliță Gavrilenco

Protecția jurnaliștilor în timp de conflict armat în reglementarea Dreptului Internațional Umanitar
24.03.2022 | Marina FLOREA

Conceptul de „victimă” în jurisprudența Curții Europene a Drepturilor Omului
17.03.2022 | Gheorghe Reniță

Organizarea și tactica livrării controlate la cercetarea unor categorii de infracțiuni
15.03.2022 | Dumitru Roman

Dialogul a murit – despre seminarii universitare
17.02.2022 | Vlad Bercu

Controlul de constituţionalitate al omisiunilor legislative
16.02.2022 | Gheorghe Reniță

Obiectul juridic special al infracțiunii de practicare ilegală a activității financiare
15.02.2022 | Cristina Chihai

Relația dintre noțiunea de instigare la infracțiune și anumite noțiuni conexe: aspecte teoretice și practice
14.02.2022 | Serghei Brînza, Vitalie Stati

Interpretarea sintagmei „săvârșirea infracțiunii”, utilizate în art. 311 din Codul penal al Republicii Moldova
24.01.2022 | Vitalie Stati

O discuție ipotetică într-o instanță ipotetică, să zicem în Suedia…
20.01.2022 | Ion Malanciuc