Articole

Suveranitatea şi garanţii constituţionale
17.02.2021 | Alexandru Arseni

Ancorarea ca prejudecată cognitivă în procesul de judecată
16.02.2021 | Artiom Țurcan

Aplicarea acțiunii procesuale de încetare a procesului civil în cadrul examinării cauzelor de insolvabilitate
10.02.2021 | Gheorghe Macovei

Aspecte organizaționale și tactice privind realizarea măsurilor speciale de investigații autorizate de către conducătorul subdiviziunii operative
08.02.2021 | Dumitru Roman

Statutul de debitor în cadrul procedurii de insolvabilitate
08.02.2021 | Gheorghe Macovei

Procedurile pre-insolvabilitatea: un nou pas în eficientizarea legislației cu privire la insolvabilitate
05.02.2021 | Gheorghe Macovei

Abordarea teoretică a conceptului de insolvabilitate și a celui de procedură a insolvabilității
02.02.2021 | Gheorghe Macovei

Confederaţia – cooperare internaţională în asigurarea unui nivel de trai decent
27.01.2021 | Alexandru Arseni

Lightshot: oportunitate sau risc
26.01.2021 | Anatol Colțeniuc

Exercitarea atribuțiilor în sectorul public în situație de conflict de interese: reglementarea răspunderii în Codul penal al Republicii Moldova
25.01.2021 | Serghei Brînza

Structura de stat – modul de organizare a puterii în raport cu teritoriul
15.01.2021 | Alexandru Arseni

Уголовная ответственность юридических лиц. Сравнительный анализ норм Украины и Республики Молдова
11.01.2021 | Ecaterina Șaporda

Evoluția cadrului legal privind reglementarea prin licenţiere a activităţii de întreprinzător în Republica Moldova
09.01.2021 | Nicolae Pascaru

Reputația întreprinderii în contextul concurenței neloiale – o variabilă constantă
06.01.2021 | Iulian Moraru

Fabricarea sau punerea în circulație a monedelor virtuale în Republica Moldova: conotații juridico-penale
05.01.2021 | Vitalie Stati