Articole

Cetăţenia şi retrograzii
26.05.2020 | Alexandru Arseni

Unele considerații privind practica neuniformă de aplicare a art. 171 din Codul penal
22.05.2020 | Serghei Brînza

Conținutul laturii obiective a infracțiunii de încălcare a regulilor de protecție a muncii
20.05.2020 | Stela Botnaru, Tudor Jalbă

Despre accidente și sancțiuni….
19.05.2020 | Ion Malanciuc

Prelucrarea datelor privind sănătatea în contextul Covid-19: România și Republica Moldova comparativ cu alte state europene
18.05.2020 | Daniel Vinerean, Silvia Grosu

Principiile de bază de reglementare a activității de întreprinzător
17.05.2020 | Victor Baciu

Accesul ilegal la informaţia computerizată în practica judiciară a Republicii Moldova și a României
17.05.2020 | Sergiu Crijanovschi

Erorile de aplicare a art. 175 „Acțiuni perverse” din Codul penal
16.05.2020 | Serghei Brînza, Vitalie Stati

Despre preluarea încărcăturii prin prisma contractului de transport auto de mărfuri
15.05.2020 | Augustina Prisacari

Întoarcerea executării silite: aspecte teoretice și practice
14.05.2020 | Gheorghe Reniță

Noi prevederi în reglementarea activității societăților pe acțiuni
13.05.2020 | Cristina Martin, Nicolina Țurcan

Криминологическое предупреждение и прогнозирование религиозно-обусловленных преступлений: психологический портрет личности
11.05.2020 | Lilia Gîrla

Spălarea banilor (art. 243 din Codul penal) și finanțarea terorismului (art. 279 din Codul penal): deosebirile dintre componențele de infracțiuni
08.05.2020 | Vitalie Stati

Cu privire la inițiativele legislative de prevenire a infracțiunilor motivate de ură în Republica Moldova
08.05.2020 | Serghei Brînza

White-collar crime – câteva repere conceptuale
08.05.2020 | Mihai Mares