Articole

Abordarea teoretică a conceptului de insolvabilitate și a celui de procedură a insolvabilității
02.02.2021 | Gheorghe Macovei

Confederaţia – cooperare internaţională în asigurarea unui nivel de trai decent
27.01.2021 | Alexandru Arseni

Lightshot: oportunitate sau risc
26.01.2021 | Anatol Colțeniuc

Exercitarea atribuțiilor în sectorul public în situație de conflict de interese: reglementarea răspunderii în Codul penal al Republicii Moldova
25.01.2021 | Serghei Brînza

Structura de stat – modul de organizare a puterii în raport cu teritoriul
15.01.2021 | Alexandru Arseni

Уголовная ответственность юридических лиц. Сравнительный анализ норм Украины и Республики Молдова
11.01.2021 | Ecaterina Șaporda

Evoluția cadrului legal privind reglementarea prin licenţiere a activităţii de întreprinzător în Republica Moldova
09.01.2021 | Nicolae Pascaru

Reputația întreprinderii în contextul concurenței neloiale – o variabilă constantă
06.01.2021 | Iulian Moraru

Fabricarea sau punerea în circulație a monedelor virtuale în Republica Moldova: conotații juridico-penale
05.01.2021 | Vitalie Stati

Regimul politic – metodă de exercitare instituţională a puterii de stat
04.01.2021 | Alexandru Arseni

Backhaul – oportunități noi în transportarea gazelor naturale prin Republica Moldova
31.12.2020 | Dumitru Melnic

Jurisprudență penală: Denunțarea falsă sau plângerea falsă
31.12.2020 | Ecaterina Șaporda

Proba declarațiilor în cauzele penale examinate prin intermediul videoconferinței
30.12.2020 | Irina Pavel

Forma de guvernământ – organizare instituţională a puterii de stat
24.12.2020 | Alexandru Arseni

Gas Price Arbitration – Dolea & Co publică primul ghid din Republica Moldova si printre primele din Europa de Est pe Arbitrajul în domeniul gazelor naturale
21.12.2020 | JURIDICE MOLDOVA