Articole

Afacerile POST-COVID-19: trei pași pentru migrarea online
04.05.2020 | Dan Nicoară, Vlad Roibu | 1 comentariu

Latura obiectivă a infracțiunilor prevăzute la art.3302 Cod penal – îmbogățirea ilicită: dificultăți de interpretare
04.05.2020 | Gheorghe Reniță

Economia colaborativă și serviciile de intermediere online – un nou curs al globalizării
03.05.2020 | Cristian Onica

Munca la distanţă în contextul pandemiei Covid-19
02.05.2020 | Maria Pîslaruc

Pe scurt despre transparența decizională și cadrul normativ aplicabil
02.05.2020 | Victor Baciu

ALTMANN C. REPUBLICA AUSTRIA – O luptă juridică pentru revendicarea istoriei unei picturi
01.05.2020 | Vasile Soltan

Creditele persoanelor fizice – achităm sau nu ratele, dobânzile, penalitățile etc. în timpul pandemiei COVID-19?
01.05.2020 | Vlad Vlaicu

Evoluția dreptului la viață privată a salariatului prin prisma jurisprudenței CtEDO
28.04.2020 | Maria Pîslaruc

Despre utilitatea și necesitatea măsurii de confiscare specială: abordarea normativă și jurisprudențială
28.04.2020 | Sergiu Crijanovschi

Impactul COVID-19 asupra unor reglementări din dreptul civil
27.04.2020 | Tudor Popa

TRICOLORUL – 30 de ani
27.04.2020 | Alexandru Arseni

Impactul COVID-19 în reglementările contractelor FIDIC
27.04.2020 | Cristian Rubanovici

К разъяснению понятий «дефект медицинской помощи» и «добросовестная врачебная ошибка»
27.04.2020 | Lilia Gîrla

„Vacanța” controalelor de stat pe perioada stării de urgență
26.04.2020 | Iulian Paștii, Vlad Roibu

Care vânzări catering și la pachet sunt permise în lumina Dispoziției CSE Nr. 20/21.04.2020?
25.04.2020 | Iulian Paștii