Articole

Obiectul infracţiunii de pornografie infantilă: analiza gradului de compatibilitate între prevederile naţionale, internaţionale şi cele din legislaţiile unor state străine
07.06.2022 | Stanislav Copețchi

Valsul se dansează în doi: despre concesiile reciproce în tranzacția de împăcare
06.06.2022 | Alina Gaja

Emisiunea de obligațiuni-alternativă la instrumentele clasice de finanțare
03.06.2022 | Mădălina Luca

Complicitatea omisivă: aspecte teoretice și legislative
20.05.2022 | Vitalie Stati, Serghei Brînza

Aspecte privind calificarea infracțiunii potrivit art. 3521(2) Cod Penal, falsul în declarații și rolul Autorității Naționale de Integritate în depistarea și prevenirea acestora
17.05.2022 | Mădălina Ursu, Ecaterina Șaporda

«Cum am câștigat contestația împotriva lui Dimon80», sau regulile bursei cripto în ajutor sistemului judiciar
05.05.2022 | Roman Bevzenko

Suveranitatea națională și puterea legislativă – condiție imanentă a statului de drept și democratic
04.05.2022 | Alexandru Arseni

Reflecții asupra unui proiect de amendare a art. 126 și 190 din Codul penal al Republicii Moldova
26.04.2022 | Dorina Gurev, Vitalie Stati, Gheorghe Reniță

Intricacies of elaboration – data protection impact assesment
18.04.2022 | Constantin Crețu

Inițiativa de perfecționare a cadrului normativ de incriminare a faptelor de corupție politică și electorală în Republica Moldova: opinii și sugestii
12.04.2022 | Serghei Brînza

Efectele cererii de demisie depuse de către judecător
25.03.2022 | Nătăliță Gavrilenco

Protecția jurnaliștilor în timp de conflict armat în reglementarea Dreptului Internațional Umanitar
24.03.2022 | Marina FLOREA

Conceptul de „victimă” în jurisprudența Curții Europene a Drepturilor Omului
17.03.2022 | Gheorghe Reniță

Organizarea și tactica livrării controlate la cercetarea unor categorii de infracțiuni
15.03.2022 | Dumitru Roman

Claritatea și predictibilitatea legii în dreptul penal
19.02.2022 | Evelina Descalui, Stela Botnaru