Flux noutăţi

Răspunderea penală pentru organizarea și desfășurarea fără drept a jocurilor de noroc ce constituie monopol de stat: propunere de lege ferenda
22.01.2020 | Gheorghe Reniță

Activele și obligațiunile valutare ale băncilor licențiate în luna decembrie 2019
22.01.2020 | JURIDICE MOLDOVA

Noua lege bancară – evoluție sau revoluție?
22.01.2020 | Roger Gladei, Vlad Bercu

Mobbingul organizațional
22.01.2020 | Tatiana Macovei

Majorări pentru avocaţii care acordă asistenţă juridică garantată de stat
21.01.2020 | JURIDICE MOLDOVA

Taxa de ostilitate
21.01.2020 | Marcel Lupu

Delimitarea infracţiunii unice prelungite de concursul de infracţiuni, precum şi de unele forme ale unităţii infracţionale
21.01.2020 | Stanislav Copețchi

Actele de procedură ale instanței de judecată dispuse în cadrul procedurii de faliment în legătură cu valorificarea masei debitoare
21.01.2020 | Gheorghe Macovei

Aspecte privind calcularea contribuţiilor de asigurări sociale aferente tichetelor de masă
21.01.2020 | JURIDICE MOLDOVA

Forma autentică: necesităţile poporului şi tendinţele legislative în Republica Moldova
21.01.2020 | Vitalii Pistriuga

Viorica Grecu: Dezvoltarea continuă a Centrului de Instruire a Avocaților impune tot mai mult nevoia să trecem la o treaptă superioară
20.01.2020 | Vlad Bercu

Petithory Lanzmann v. Franța. Refuzul de a autoriza exportarea gameților unui defunct la cererea unui părinte care dorește să devină bunic sau să asigure descendența familială. Inadmisibilă
20.01.2020 | JURIDICE MOLDOVA

Inițierea procesului de revizuire a tratatelor internaționale de asistență juridică
20.01.2020 | JURIDICE MOLDOVA

Locul procedurii de insolvabilitate în cadrul procedurilor civile reglementatea de legislația Republicii Moldova
20.01.2020 | Gheorghe Macovei

Consumatori mai bine protejați datorită noilor competențe ale autorităților naționale de protecție a consumatorilor și ale Comisiei Europene
19.01.2020 | JURIDICE MOLDOVA