Drept penal şi contravenţional

Mandatul european de arestare post-Brexit
20.04.2020 | Mihai Mares

Уголовно-наказуемые дефекты медицинской помощи
20.04.2020 | Lilia Gîrla

Ponderea „dreptului contravențional” în cadrul sistemul de drept al Republicii Moldova
16.04.2020 | Oleg Pantea

Insolvabilitatea intenționată și insolvabilitatea fictivă: propuneri de perfecționare a art. 252 și 253 Cod penal
16.04.2020 | Vera Ursu

Huliganismul ce implică acţiuni care încalcă grosolan ordinea publică, însoţite de aplicarea violenţei asupra persoanelor: divergențe jurisprudențiale – Partea II
15.04.2020 | Gheorghe Reniță

Huliganismul ce implică acţiuni care încalcă grosolan ordinea publică, însoţite de aplicarea violenţei asupra persoanelor: divergențe jurisprudențiale – Partea I
14.04.2020 | Gheorghe Reniță

Temeiurile acordării liberării condiționate de pedeapsă înainte de termen
13.04.2020 | Elena Groian

Aspecte controversate ale răspunderii participanților la omor
12.04.2020 | Serghei Brînza

Persoana fizică ca subiect al contrabandei comise cu mărfurile animaliere
10.04.2020 | Mihai Balan

Prevenirea evaziunii fiscale a întreprinderilor, instituțiilor și organizațiilor
10.04.2020 | Tudor Buzdugan

Examen teoretico-practic privind fapta prejudiciabilă a infracţiunilor de neglijenţă în serviciu (art.329 Cod penal)
09.04.2020 | Adrian Popenco

Natura juridică a confiscării extinse
09.04.2020 | Vitalie Racu

Efectele adoptării Legii Republicii Moldova nr. 291/2016 asupra aplicării răspunderii penale pentru manipularea unui eveniment și pariurile aranjate
07.04.2020 | Gheorghe Reniță, Vitalie Stati

Carențele legislative în reglementarea răspunderii penale pentru Constrângerea de a încheia o tranzacție sau de a refuza încheierea ei (art. 247 Codul penal al Republicii Moldova)
06.04.2020 | Ecaterina Vornicescu

Standardele europene privind asistenţa juridică şi consolidarea mecanismului naţional de asigurare a calităţii prestaţiei avocaţilor în cazurile penale
05.04.2020 | Tudor Osoianu, Viorel Berliba