Drept penal şi contravenţional

Despre practica de aplicare a art. 371 „dezertarea” din Codul penal
04.04.2020 | Serghei Brînza, Vitalie Stati

Aplicarea răspunderii penale pentru tentativa de viol: analiza practicii judiciare a Republicii Moldova
31.03.2020 | Serghei Brînza

Categoria „timpul” în partea generală și partea specială a Codului penal
30.03.2020 | Vladislav Manea, Drăgălin Pădure

COVID-19: Protecția drepturilor la viață și sănătate prin mijloace de drept penal în contextul pandemiei COVID-19 în România
30.03.2020 | Mihai Mares

Религиозный экстремизм в современном уголовном праве и криминологической науке
29.03.2020 | Lilia Gîrla

Conflictul în timp al legii penale de dezincriminare (abolitio criminis)
28.03.2020 | Mariana Grama, Drăgălin Pădure

Conflict al legilor penale în timp: cazul legii penale incriminatoare (novatio legis), al legii penale defavorabile (novatio legis in pejus – lex gravior)
27.03.2020 | Drăgălin Pădure, Stela Botnaru

Răspunderea penală a membrilor organelor colegiale: opinii pe marginea unui proiect de lege
26.03.2020 | Serghei Brînza

Răpirea unei persoane săvârşită prin participaţie
26.03.2020 | Dorina Gurev

Conotații teoretico-practice privind provocarea la acte de corupție
25.03.2020 | Gheorghe Reniță

Soluții de uniformizare a terminologiei art. 256 din Codul penal și a unor norme conexe
24.03.2020 | Vitalie Stati

Incriminarea exercitării atribuțiilor de serviciu în situație de conflict de interese: argumente PRO și CONTRA
23.03.2020 | Adriana Eșanu

Secretul profesional al jurnalistului în viziunea legii penale și a jurisprudenței CtEDO
23.03.2020 | Lilia Gîrla

Răspunderea penală pentru încălcarea legislației privind achizițiile publice – propunere de lege ferenda
22.03.2020 | Cristina Chihai

Obiectul juridic al infracțiunii prevăzute la art. 146 din Codul penal
21.03.2020 | Rodica Bedilo