Drept penal şi contravenţional

Reglementarea răspunderii penale a judecătorului pentru pronunțarea cu bună știință a unei hotărâri contrare legii: unele aspecte de drept comparat
20.03.2020 | Dorin Botnarenco

Caracteristica conduitei agentului sub acoperire în activitatea specială de investigație
20.03.2020 | Dumitru Roman, Artiom Eni

Discriminare în contextul suspendării condiționate a executării pedepsei: studiu de caz
20.03.2020 | Gheorghe Reniță

Observaţii critice faţă de tratamentul sancţionator inechitabil admis de legiuitorul moldav în procesul incriminării unor fapte infracţionale: cazul art. 329 din Codul penal
19.03.2020 | Stanislav Copețchi

Aspecte de teorie și practică în materia legitimii apărări
18.03.2020 | Stela Botnaru

Unele observații referitoare la accepțiunile conceptului „șantaj” în Codul penal
17.03.2020 | Mihaela Botnarenco, Ghenadie Plămădeală

Utilizarea contrar destinaţiei a mijloacelor din împrumuturile interne sau externe garantate de stat: propuneri de perfecționare a art. 240 Cod penal
15.03.2020 | Gheorghe Reniță

Corespondenţa electronică: obiect imaterial al infracţiunii prevăzute la art. 178 Cod penal?
14.03.2020 | Stanislav Copețchi

Analiza juridico-penală a infracțiunii de uzurpare de calități oficiale (art. 351 Cod penal )
13.03.2020 | Cristina Chihai

Art. 243 „Spălarea banilor” din Codul penal al Republicii Moldova, privit prin prisma unor reglementări cu vocație internațională
12.03.2020 | Vitalie Stati

Unele observații referitoare la hotărârea plenului Curții Supreme de Justiție, nr.1 din 23.02.2015
10.03.2020 | Serghei Brînza

Particularităţile activităţii infracţionale neconsumate ale infracțiunii de răpire a unei persoane
09.03.2020 | Dorina Gurev

Insolvabilitatea intenţionată şi insolvabilitate fictivă: propuneri de perfecţionare a art.252 şi 253 CP
07.03.2020 | Gheorghe Reniță

Analiza juridico-penală a infracțiunilor de exercitare a atribuțiilor în sectorul public în situație de conflict de interese (art.3261 CP)
05.03.2020 | Cristina Chihai

Mihai Mareș: despre reprezentarea lui Platon în România și avocatura „gulerelor albe”
04.03.2020 | Vlad Bercu