Drept penal şi contravenţional

Proiectul „Legii COVID”: conferințe video dintre avocați și deținuți – confidențialitatea asigurată
21.05.2020 | JURIDICE MOLDOVA

Conținutul laturii obiective a infracțiunii de încălcare a regulilor de protecție a muncii
20.05.2020 | Stela Botnaru, Tudor Jalbă

Accesul ilegal la informaţia computerizată în practica judiciară a Republicii Moldova și a României
17.05.2020 | Sergiu Crijanovschi

Erorile de aplicare a art. 175 „Acțiuni perverse” din Codul penal
16.05.2020 | Serghei Brînza, Vitalie Stati

Sistem de recunoaștere facială a persoanelor vizate în proceduri judiciare în România
13.05.2020 | JURIDICE MOLDOVA

Криминологическое предупреждение и прогнозирование религиозно-обусловленных преступлений: психологический портрет личности
11.05.2020 | Lilia Gîrla

Spălarea banilor (art. 243 din Codul penal) și finanțarea terorismului (art. 279 din Codul penal): deosebirile dintre componențele de infracțiuni
08.05.2020 | Vitalie Stati

Cu privire la inițiativele legislative de prevenire a infracțiunilor motivate de ură în Republica Moldova
08.05.2020 | Serghei Brînza

White-collar crime – câteva repere conceptuale
08.05.2020 | Mihai Mares

Clarificarea unor termeni utilizați în legea penală privind frauda informatică și operaţiuni ilegale cu dispozitive sau programe informatice
05.05.2020 | Sergiu Crijanovschi

Latura obiectivă a infracțiunilor prevăzute la art.3302 Cod penal – îmbogățirea ilicită: dificultăți de interpretare
04.05.2020 | Gheorghe Reniță

Sancțiunea contravențională pentru nerespectarea măsurilor de profilaxie, de prevenire și/sau de combatere a bolilor epidemice în vizorul Avocatului Poporului
01.05.2020 | JURIDICE MOLDOVA

Despre utilitatea și necesitatea măsurii de confiscare specială: abordarea normativă și jurisprudențială
28.04.2020 | Sergiu Crijanovschi

Cadrul normativ privind violența în familie – realități și perspective ale proiectului de lege privind monitorizarea electronică a agresorilor familiali
23.04.2020 | Petru Vîrlan

Traficul de copii săvârșit în scopul exploatării sexuale: analiza practicii judiciare din Republica Moldova
22.04.2020 | Serghei Brînza, Vitalie Stati