Jurisprudenţă

Reglementări în referința liberării provizorie sub control judiciar – declarate neconstituționale
29.05.2020 | JURIDICE MOLDOVA

Curtea Constituţională a Germaniei pentru prima dată desfiinţează o decizie a Curţii de Justiţie a UE
06.05.2020 | JURIDICE MOLDOVA

CJUE: refuzul la îmbarcare a pasagerilor aerieni și dreptul la compensare
02.05.2020 | JURIDICE MOLDOVA

CSJ: Forța Majoră
25.04.2020 | Mihai Triboi

Practica judecătorească privind încălcarea legislației cu privire la măsurile COVID-19
18.04.2020 | JURIDICE MOLDOVA

Curtea Constituțională: Încălcarea procedurii constituționale de angajare a răspunderii Guvernului
14.04.2020 | JURIDICE MOLDOVA

CJUE: Site-urile de tip marketplace nu răspund pentru încălcările dreptului de autor comise de vânzători terți
05.04.2020 | JURIDICE MOLDOVA

CSJ: despre confirmarea tranzacției de împăcare și concedierea directorului
19.02.2020 | Mihai Triboi

CSJ: Mandatul avocatului și interpunerea de semnatar
11.02.2020 | Vlad Bercu

Excepție de neconstituționalitate cu referire la unele prevederi din Codul muncii și Legea sindicatelor
05.02.2020 | JURIDICE MOLDOVA

CSJ penalizează Consiliul Concurenței pentru nemotivarea amenzii. Cine să penalizeze CSJ pentru (ne)motivare?
28.01.2020 | Andrei Rogac

Petithory Lanzmann v. Franța. Refuzul de a autoriza exportarea gameților unui defunct la cererea unui părinte care dorește să devină bunic sau să asigure descendența familială. Inadmisibilă
20.01.2020 | JURIDICE MOLDOVA

CSJ: calcularea tarifului diferențiat pentru serviciile de epurare a apelor uzate cu concentrații majorate de poluanți.
16.01.2020 | Mihai Triboi

CJUE: Confiscarea sumelor nedeclarate la frontiera României este contrară dreptului UE
16.01.2020 | JURIDICE MOLDOVA

CSJ: Obiectul contractului de locațiune proprietatea publică. What’s the difference?
08.01.2020 | Vlad Bercu