Jurisprudenţă

CEDO. Mașaev v. Republica Moldova. Privarea de libertate în lipsa unei bănuieli rezonabile și încălcarea Articolului 5 § 1 CEDO
10.04.2024 | Nicoleta Șalari

CEDO. Natalia Lungu v. Republica Moldova. Investigație ineficientă și încălcarea Articolului 2 CEDO
28.02.2024 | Nicoleta Șalari

CSJ. Succesiunea în drepturile reclamantului în cadrul litigiilor de muncă
19.02.2024 | Cristian Babin

CEDO. Bîzdîga v. Republica Moldova. Lipsa unei examinări adecvate a pretențiilor cu privire la custodie și încălcarea Articolelor 6 și 8 CEDO
07.02.2024 | Nicoleta Șalari

Drepturile încălcate cel mai des în Republica Moldova: Raportul de activitate al Curții de la Strasbourg pentru anul 2023
26.01.2024 | JURIDICE MOLDOVA

CEDO. Machina v. Republica Moldova. Lipsa asistenței medicale în penitenciar, infectarea cu virusul VHC și încălcarea Articolului 3 CEDO
24.01.2024 | Nicoleta Șalari

Cauza McConnell v Advantest America a Curții de Apel California sau despre limita împuternicirilor tribunalului arbitral
18.01.2024 | Gabriel Cojocaru

Examinarea garanțiilor existente în contextul solicitării de informații privind convorbirile telefonice pe baza articolului 126 alin. (2) din Codul de procedură penală al Republicii Moldova
16.01.2024 | Dan Furculiță

CSJ. Scoaterea de pe rol a cererii, la o etapă procedurală ulterioară. Articolul 267 lit. e) CPC: existența convenției de arbitraj
11.01.2024 | Cătălin Avxentiev

CEDO. Tristan v. Republica Moldova. Condamnarea retroactivă și încălcarea Articolului 7 CEDO
10.01.2024 | Nicoleta Șalari

CEDO. Negru v. Republica Moldova. Decizia procurorului de a include reclamanta în lista persoanelor căutate și de a publica informația, însoțită de fotografia ei, la sediul unui inspectorat de poliție. Încălcarea art. 8 din Convenție
05.12.2023 | Nicoleta Șalari

Suspendarea de drept a judecătorului în cazul în care colegiul disciplinar a propus eliberarea sa din funcție. Neconstituționalitatea unor prevederi din Legea nr. 544 din 20 iulie 1995 cu privire la statutul judecătorului
10.02.2023 | Ecaterina Șaporda

CSJ. Achitarea retroactivă a pensiei suspendate
01.02.2023 | Cătălin Avxentiev

Renunțarea inculpatului la dreptul de a fi prezent la ședința de judecată. Neconstituționalitatea unor prevederi din art. 321 alin. (2) pct. 3) CPP și propunerea reglementării unor noi garanții
24.01.2023 | Ecaterina Șaporda

Canal telegram – Practica CSJ
22.01.2023 | Admin