Jurisprudenţă

Suspendarea de drept a judecătorului în cazul în care colegiul disciplinar a propus eliberarea sa din funcție. Neconstituționalitatea unor prevederi din Legea nr. 544 din 20 iulie 1995 cu privire la statutul judecătorului
10.02.2023 | Ecaterina Șaporda

CSJ. Achitarea retroactivă a pensiei suspendate
01.02.2023 | Cătălin Avxentiev

Renunțarea inculpatului la dreptul de a fi prezent la ședința de judecată. Neconstituționalitatea unor prevederi din art. 321 alin. (2) pct. 3) CPP și propunerea reglementării unor noi garanții
24.01.2023 | Ecaterina Șaporda

Canal telegram – Practica CSJ
22.01.2023 | Mihai Triboi

Examinarea probelor în cadrul judecării recursului declarat împotriva hotărârilor judecătorești pentru care nu este prevăzută calea de atac a apelului. Excepție de neconstituționalitate respinsă
19.01.2023 | Ecaterina Șaporda

CSJ. Lipsa mențiunii despre preîntâmpinarea expertului judiciar cu privire la răspunderea penală în conținutul raportului judiciar sau extrajudiciar constituie o încălcare procedurală
16.01.2023 | Cătălin Avxentiev

Suspendarea dezbaterilor judiciare în cadrul procesului penal până la pronunțarea Curții Constituționale (art. 7 alin. (3/2) CPP). Excepție de neconstituționalitate respinsă
12.01.2023 | Ecaterina Șaporda

Dreptul de a ataca cu recurs o Încheiere – drept procesual general (în sensul art. 56 alin. (1) CPC) sau drept procesual special (în sensul art. 81 alin. (1) CPC)
24.10.2022 | Cristian Babin

CSJ. Titlurile executorii nu se transmit prin poștă, ci trebuie să fie ridicate personal (sau de către reprezentant) de la instanța care le eliberează
05.09.2022 | Cristian Babin

CSJ. Problema tehnică produsă la o aeronavă nu intră în sfera noţiunii de împrejurare excepțională (anularea, întârzierea zborului)
24.08.2022 | Cătălin Avxentiev

CSJ. Competența instanței de apel la executarea documentelor executorii emise până la adoptarea Codului administrativ
22.08.2022 | Alina Gaja

CSJ. Practică neunitară privind concedierea salariaților pentru atingerea limitei de vârstă, în temeiul art. 86 alin. (1) lit. y1 din Codul Muncii
08.08.2022 | Cristian Babin

CSJ. Sancțiunile UE împotriva unei entități din Republica Belarus nu constituie un impediment pentru recunoașterea şi încuviințarea executării silite pe teritoriul RM a hotărârii arbitrale străine
18.07.2022 | Alina Gaja

CSJ. Calitatea de pârât a Curții de Apel Chișinău – temei de strămutare a cauzei
20.06.2022 | Alina Gaja

CSJ. Consecințele procesuale ce survin în cazul nesemnării hotărârii de către instanța de contencios administrativ
15.06.2022 | Cristian Babin