Jurisprudenţă

A fost modificată Legea cu privire la avocatură. Greva avocaților continuă cu unele excepții
24.01.2022 | JURIDICE MOLDOVA

CSJ. Înrăutățirea situației apelantului în propria cale de atac
24.01.2022 | Alina Gaja

Curtea Constituțională s-a pronunțat cu privire la ratificarea Convenției de la Instanbul. Sesizare inadmisibilă
19.01.2022 | Cătălin Avxentiev

CSJ. Revendicarea dreptului propriu este una din condițiile fundamentale pentru ca acțiunea în contencios administrativ să treacă testul admisibilității
17.01.2022 | Alina Gaja

Marcello Viola v. Italia. Eliberarea deținuților condamnați la detenție pe viață depinde de cooperarea lor cu autoritățile. Încălcarea art. 3 din Convenție
11.01.2022 | Cătălin Avxentiev

CSJ. Cerere de repunere în termenul de atac, depusă la 6 ani după pronunțarea actului judecătoresc
10.01.2022 | Alina Gaja

CSJ. Criteriile de apreciere a prejudiciului material și moral cauzat prin neexecutarea hotărârii judecătorești
03.01.2022 | Alina Gaja

CEDO. Tomov și alții v. Rusia. Condamnații transportați în condiții inumane și degradante. Încălcarea art. 3 din Convenție
28.12.2021 | Cătălin Avxentiev

CSJ. Încheierea de emitere a ordonanței provizorii este imediat executorie şi nu este condiţionată de înaintarea unor solicitări suplimentare de asigurare a acțiunii
27.12.2021 | Alina Gaja

CSJ. Cazurile în care cererea de revizuire poate fi declarată inadmisibilă
23.12.2021 | Cristian Babin

Imprevizibilitatea expresiei „intereselor publice” din art. 335 din Codul Penal (Abuzul de serviciu). Excepție de neconstituționalitate admisă
22.12.2021 | Ecaterina Șaporda

Georgia va plăti 193 500 euro pentru că a fost ”de acord” cu discriminarea comunității LGBT, care a atins pragul de severitate în sensul art. 3 CEDO
21.12.2021 | Mădălina Luca

CSJ. Cerere de modificare a pretențiilor înaintată în mod verbal în cadrul procedurii de contencios administrativ
20.12.2021 | Alina Gaja

CSJ. Examinarea cauzei în procedură scrisă fără acordul participanților. Încălcarea dreptului la un proces echitabil
15.12.2021 | Alina Gaja

Aprecierea rezultatului testului de integritate profesională. Neconstituționalitatea art. 3438 și a unor prevederi din art. 3436 din Codul de procedură civilă
14.12.2021 | Ecaterina Șaporda