Jurisprudenţă

Neconstituționalitatea art. 7 alin.(3 3) din CPP (recursul formulat împotriva încheierii prin care se respinge ridicarea excepției de neconstituționalitate). Excepție de neconstituționalitate respinsă
23.02.2022 | Ecaterina Șaporda

CSJ. Concurența pretențiilor de drept civil și drept administrativ. Considerații privind acțiunea în timp a legii administrative
21.02.2022 | Alina Gaja

Neconstituționalitatea art. 473 4 alin. (4) și (5) din CPP (remediile compensatorii în cazul executării pedepsei detenției pe viață în condiţii precare). Excepție de neconstituționalitate respinsă
16.02.2022 | Ecaterina Șaporda

CEDO. Eșecul statului pârât de a preveni violența bazată pe gen, care a culminat cu un omor comis de un ofițer de poliție. Încălcarea art. 2 și 14 din Convenție
15.02.2022 | Laurenția Goreacii

CSJ. Considerații privind executarea hotărârilor judecătorești pe teritoriul Transnistriei
14.02.2022 | Alina Gaja

Cererea de suspendare a acțiunii Legii nr. 13 din 21 ianuarie 2022 pentru modificarea Legii cu privire la avocatură, respinsă
08.02.2022 | Ecaterina Șaporda

CSJ. Actul judecătoresc trebuie să răspundă în mod expres la toate cererile și obiecțiile formulate de către părți
07.02.2022 | Alina Gaja

Neconstituționalitatea unor prevederi din art. 52 alin. (5) CPC (imposibilitatea de a recuza judecătorul care soluționează cererea de recuzare a altui judecător). Excepție de neconstituționalitate respinsă
04.02.2022 | Ecaterina Șaporda

CSJ. Încălcarea securității datelor personale prin furnizarea de către autoritățile publice a informațiilor unor terțe persoane
03.02.2022 | Vlad Bercu

CSJ. Restituirea cererii de apel peste 4 ani şi 7 luni de la primirea ei în procedură. Casare cu restituirea pricinii pentru examinarea cererii de apel
31.01.2022 | Alina Gaja

Neconstituționalitatea articolelor 393, 394, 395 din Codul contravențional (autoritățile competente să soluționeze cauzele contravenționale). Excepție de neconstituționalitate respinsă
26.01.2022 | Ecaterina Șaporda

CEDO. Nerespectarea de către autoritățile statului a obligației de a pune în aplicare pedeapsa cu închisoare constituie o încălcare a art. 2 din Convenție
25.01.2022 | Maria Gogu

A fost modificată Legea cu privire la avocatură. Greva avocaților continuă cu unele excepții
24.01.2022 | JURIDICE MOLDOVA

CSJ. Înrăutățirea situației apelantului în propria cale de atac
24.01.2022 | Alina Gaja

Curtea Constituțională s-a pronunțat cu privire la ratificarea Convenției de la Instanbul. Sesizare inadmisibilă
19.01.2022 | Cătălin Avxentiev