Jurisprudenţă

Stabilirea unei obligații generale de achitare a serviciilor de încălzire în cazul apartamentelor deconectate de la sistemul centralizat de încălzire, fără a lua în considerare circumstanțele specifice ale fiecărui caz particular – neconstituțională
11.03.2022 | Ecaterina Șaporda

Neconstituționalitatea unor prevederi din art. 60 alin. (4) Cod de executare (contestarea încheierii privind intentarea procedurii de executare). Excepție de neconstituționalitate admisă parțial
10.03.2022 | Cristian Babin

CSJ. Consecințele anexării informațiilor despre persoana juridică de pe pagina web a organului înregistrării de stat. Casare cu trimiterea cauzei pentru judecarea apelului în fond
07.03.2022 | Alina Gaja

Neconstituționalitatea art. 17 din Codul administrativ (interesul legitim al unei asociații obștești de a ataca în justiție un act administrativ). Excepție de neconstituționalitate respinsă
03.03.2022 | Ecaterina Șaporda

Neconstituționalitatea art. 7 alin.(3 3) din CPP (recursul formulat împotriva încheierii prin care se respinge ridicarea excepției de neconstituționalitate). Excepție de neconstituționalitate respinsă
23.02.2022 | Ecaterina Șaporda

CSJ. Concurența pretențiilor de drept civil și drept administrativ. Considerații privind acțiunea în timp a legii administrative
21.02.2022 | Alina Gaja

Neconstituționalitatea art. 473 4 alin. (4) și (5) din CPP (remediile compensatorii în cazul executării pedepsei detenției pe viață în condiţii precare). Excepție de neconstituționalitate respinsă
16.02.2022 | Ecaterina Șaporda

CEDO. Eșecul statului pârât de a preveni violența bazată pe gen, care a culminat cu un omor comis de un ofițer de poliție. Încălcarea art. 2 și 14 din Convenție
15.02.2022 | Laurenția Goreacii

CSJ. Considerații privind executarea hotărârilor judecătorești pe teritoriul Transnistriei
14.02.2022 | Alina Gaja

Cererea de suspendare a acțiunii Legii nr. 13 din 21 ianuarie 2022 pentru modificarea Legii cu privire la avocatură, respinsă
08.02.2022 | Ecaterina Șaporda

CSJ. Actul judecătoresc trebuie să răspundă în mod expres la toate cererile și obiecțiile formulate de către părți
07.02.2022 | Alina Gaja

Neconstituționalitatea unor prevederi din art. 52 alin. (5) CPC (imposibilitatea de a recuza judecătorul care soluționează cererea de recuzare a altui judecător). Excepție de neconstituționalitate respinsă
04.02.2022 | Ecaterina Șaporda

CSJ. Încălcarea securității datelor personale prin furnizarea de către autoritățile publice a informațiilor unor terțe persoane
03.02.2022 | Vlad Bercu

CSJ. Restituirea cererii de apel peste 4 ani şi 7 luni de la primirea ei în procedură. Casare cu restituirea pricinii pentru examinarea cererii de apel
31.01.2022 | Alina Gaja

Neconstituționalitatea articolelor 393, 394, 395 din Codul contravențional (autoritățile competente să soluționeze cauzele contravenționale). Excepție de neconstituționalitate respinsă
26.01.2022 | Ecaterina Șaporda