Jurisprudenţă

CSJ. Instituția refuzului de a primi cererea de chemare în judecată nu este aplicabilă în cauzele privind recunoașterea și executarea hotărârilor arbitrale străine
06.05.2022 | Cristian Babin

Neconstituționalitatea unor prevederi din art.3641 din CPP (judecata în baza probelor administrate în faza de urmărire penală). Excepție de neconstituționalitate respinsă
05.05.2022 | Ecaterina Șaporda

CSJ. Dispoziția “Cu privire la instituirea grupului de lucru pentru achizițiile publice”: act administrativ individual sau normativ?
03.05.2022 | Alina Gaja

CSJ. Schimbarea sălii de judecată fără informarea participanților la proces echivalează cu necitarea acestora
18.04.2022 | Alina Gaja

CEDO. NIT v. Republica Moldova. Retragerea licenței de emisie din cauza lipsei pluralismului de opinii
13.04.2022 | Cătălin Avxentiev

UPDATE: Programul conferinței JMD PRO: Codul administrativ al Republicii Moldova – 3 ani de la aplicare
11.04.2022 | JURIDICE MOLDOVA

CSJ. Considerații asupra instituției strămutării în materia acţiunilor în contencios administrativ
11.04.2022 | Alina Gaja

CSJ. Obiectul acțiunii în contencios administrativ: act administrativ vs. operațiune administrativă
29.03.2022 | Alina Gaja

Prezumția dobândirii licite a bunurilor de către persoanele care exercită funcții publice
23.03.2022 | Ecaterina Șaporda

CSJ. Instituția suspendării executării actelor administrative poate fi aplicată doar în privința actelor administrative cu caracter individual
22.03.2022 | Alina Gaja

CSJ. Modificarea pretențiilor în pledoarii. Soluții procedurale
14.03.2022 | Alina Gaja

Stabilirea unei obligații generale de achitare a serviciilor de încălzire în cazul apartamentelor deconectate de la sistemul centralizat de încălzire, fără a lua în considerare circumstanțele specifice ale fiecărui caz particular – neconstituțională
11.03.2022 | Ecaterina Șaporda

Neconstituționalitatea unor prevederi din art. 60 alin. (4) Cod de executare (contestarea încheierii privind intentarea procedurii de executare). Excepție de neconstituționalitate admisă parțial
10.03.2022 | Cristian Babin

CSJ. Consecințele anexării informațiilor despre persoana juridică de pe pagina web a organului înregistrării de stat. Casare cu trimiterea cauzei pentru judecarea apelului în fond
07.03.2022 | Alina Gaja

Neconstituționalitatea art. 17 din Codul administrativ (interesul legitim al unei asociații obștești de a ataca în justiție un act administrativ). Excepție de neconstituționalitate respinsă
03.03.2022 | Ecaterina Șaporda