Jurisprudenţă

CEDO. Kablis v. Russia. Blocarea unui account din rețeaua de socializare «VKontakte» încalcă prevederile Convenției
13.12.2021 | Cătălin Avxentiev

CEDO. Prezumția de nevinovăție a unui fost deputat nu a fost încălcată în timpul procedurii privind ridicarea imunității sale parlamentare
08.12.2021 | Mădălina Ursu

CSJ. Tardivitatea cererii prealabile urmează să se invoce la etapa examinării acesteia, și nu în cadrul procesului civil
07.12.2021 | Alina Gaja

CtEDO: Ćwik împotriva Poloniei. Admiterea probelor obținute prin intermediul aplicării de rele tratamente în privința unui terț de către particulari, fără implicarea sau acceptarea din partea actorilor statali. Încălcarea art. 6 din Convenție
06.12.2021 | Ecaterina Șaporda

Republica Moldova, condamnată la CtEDO pentru încălcarea art. 8 din Convenție. Stabilirea domiciliului copilului nu este ”an ordinary civil case”
03.12.2021 | Mădălina Luca

CSJ. Declaraţia de confirmare a împuternicirilor de reprezentare nu poate substitui mandatul avocațial
02.12.2021 | Alina Gaja

CSJ. Constatarea relaţiilor de superficie şi servitute în cazul bunurilor amplasate pe un teren străin
01.12.2021 | Vlad Bercu

Necorespunderea unor sintagme din art. 332 CP al RM exigențelor clarității și previzibilității legii penale. Excepție de neconstituționalitate respinsă
30.11.2021 | Ecaterina Șaporda

CSJ. Contencios administrativ. Temeiurile de inadmisibilitate a recursului au un caracter neexhaustiv
29.11.2021 | Alina Gaja

Moldovan Supreme Court: Execution of Enforcement Titles Falls Outside the Scope of the New York Convention
01.11.2021 | Sorin Dolea

Zlatin v. Republica Moldova (CEDO) – Bivol Soțchi & Partners au asistat reclamantul
27.01.2021 | JURIDICE MOLDOVA

Hotărârea CEDO Pietris SA & Nastas v. Moldova – Bivol Soțchi & Partners au asitat reclamantul
21.01.2021 | JURIDICE MOLDOVA

Jurisprudență penală: Denunțarea falsă sau plângerea falsă
31.12.2020 | Ecaterina Șaporda

Rezumate Hotărâri CtEDO: octombrie 2020
23.11.2020 | Diana Mazniuc

Rezumate Hotărâri CtEDO: august-septembrie 2020
10.10.2020 | Diana Mazniuc