Jurisprudenţă

CSJ. Cerere de repunere în termenul de atac, depusă la 6 ani după pronunțarea actului judecătoresc
10.01.2022 | Alina Gaja

CSJ. Criteriile de apreciere a prejudiciului material și moral cauzat prin neexecutarea hotărârii judecătorești
03.01.2022 | Alina Gaja

CEDO. Tomov și alții v. Rusia. Condamnații transportați în condiții inumane și degradante. Încălcarea art. 3 din Convenție
28.12.2021 | Cătălin Avxentiev

CSJ. Încheierea de emitere a ordonanței provizorii este imediat executorie şi nu este condiţionată de înaintarea unor solicitări suplimentare de asigurare a acțiunii
27.12.2021 | Alina Gaja

CSJ. Cazurile în care cererea de revizuire poate fi declarată inadmisibilă
23.12.2021 | Cristian Babin

Imprevizibilitatea expresiei „intereselor publice” din art. 335 din Codul Penal (Abuzul de serviciu). Excepție de neconstituționalitate admisă
22.12.2021 | Ecaterina Șaporda

Georgia va plăti 193 500 euro pentru că a fost ”de acord” cu discriminarea comunității LGBT, care a atins pragul de severitate în sensul art. 3 CEDO
21.12.2021 | Mădălina Luca

CSJ. Cerere de modificare a pretențiilor înaintată în mod verbal în cadrul procedurii de contencios administrativ
20.12.2021 | Alina Gaja

CSJ. Examinarea cauzei în procedură scrisă fără acordul participanților. Încălcarea dreptului la un proces echitabil
15.12.2021 | Alina Gaja

Aprecierea rezultatului testului de integritate profesională. Neconstituționalitatea art. 3438 și a unor prevederi din art. 3436 din Codul de procedură civilă
14.12.2021 | Ecaterina Șaporda

CEDO. Kablis v. Russia. Blocarea unui account din rețeaua de socializare «VKontakte» încalcă prevederile Convenției
13.12.2021 | Cătălin Avxentiev

CEDO. Prezumția de nevinovăție a unui fost deputat nu a fost încălcată în timpul procedurii privind ridicarea imunității sale parlamentare
08.12.2021 | Mădălina Ursu

CSJ. Tardivitatea cererii prealabile urmează să se invoce la etapa examinării acesteia, și nu în cadrul procesului civil
07.12.2021 | Alina Gaja

CtEDO: Ćwik împotriva Poloniei. Admiterea probelor obținute prin intermediul aplicării de rele tratamente în privința unui terț de către particulari, fără implicarea sau acceptarea din partea actorilor statali. Încălcarea art. 6 din Convenție
06.12.2021 | Ecaterina Șaporda

Republica Moldova, condamnată la CtEDO pentru încălcarea art. 8 din Convenție. Stabilirea domiciliului copilului nu este ”an ordinary civil case”
03.12.2021 | Mădălina Luca