Jurisprudenţă

CSJ. Recurs redactat într-o altă limbă decât cea în care se desfășoară procesul. Sancțiune procedurală
13.06.2022 | Alina Gaja

Controverse și soluții în cauzele de pruncucidere. Analiza practicii instanțelor judecătorești din Republica Moldova
08.06.2022 | Ecaterina Șaporda

CSJ. Dubiile privind comunicarea actelor judecătorești se interpretează în favoarea justițiabililor
16.05.2022 | Alina Gaja

CSJ. Instituția refuzului de a primi cererea de chemare în judecată nu este aplicabilă în cauzele privind recunoașterea și executarea hotărârilor arbitrale străine
06.05.2022 | Cristian Babin

Neconstituționalitatea unor prevederi din art.3641 din CPP (judecata în baza probelor administrate în faza de urmărire penală). Excepție de neconstituționalitate respinsă
05.05.2022 | Ecaterina Șaporda

CSJ. Dispoziția “Cu privire la instituirea grupului de lucru pentru achizițiile publice”: act administrativ individual sau normativ?
03.05.2022 | Alina Gaja

CSJ. Schimbarea sălii de judecată fără informarea participanților la proces echivalează cu necitarea acestora
18.04.2022 | Alina Gaja

CEDO. NIT v. Republica Moldova. Retragerea licenței de emisie din cauza lipsei pluralismului de opinii
13.04.2022 | Cătălin Avxentiev

UPDATE: Programul conferinței JMD PRO: Codul administrativ al Republicii Moldova – 3 ani de la aplicare
11.04.2022 | JURIDICE MOLDOVA

CSJ. Considerații asupra instituției strămutării în materia acţiunilor în contencios administrativ
11.04.2022 | Alina Gaja

CSJ. Obiectul acțiunii în contencios administrativ: act administrativ vs. operațiune administrativă
29.03.2022 | Alina Gaja

Prezumția dobândirii licite a bunurilor de către persoanele care exercită funcții publice
23.03.2022 | Ecaterina Șaporda

CSJ. Instituția suspendării executării actelor administrative poate fi aplicată doar în privința actelor administrative cu caracter individual
22.03.2022 | Alina Gaja

CSJ. Modificarea pretențiilor în pledoarii. Soluții procedurale
14.03.2022 | Alina Gaja

Stabilirea unei obligații generale de achitare a serviciilor de încălzire în cazul apartamentelor deconectate de la sistemul centralizat de încălzire, fără a lua în considerare circumstanțele specifice ale fiecărui caz particular – neconstituțională
11.03.2022 | Ecaterina Șaporda