Viorica Grecu: Dezvoltarea continuă a Centrului de Instruire a Avocaților impune tot mai mult nevoia să trecem la o treaptă superioară
20.01.2020 | Vlad Bercu

Petithory Lanzmann v. Franța. Refuzul de a autoriza exportarea gameților unui defunct la cererea unui părinte care dorește să devină bunic sau să asigure descendența familială. Inadmisibilă
20.01.2020 | JURIDICE MOLDOVA

Inițierea procesului de revizuire a tratatelor internaționale de asistență juridică
20.01.2020 | JURIDICE MOLDOVA

Locul procedurii de insolvabilitate în cadrul procedurilor civile reglementatea de legislația Republicii Moldova
20.01.2020 | Gheorghe Macovei

Consumatori mai bine protejați datorită noilor competențe ale autorităților naționale de protecție a consumatorilor și ale Comisiei Europene
19.01.2020 | JURIDICE MOLDOVA

O instanță din China a decis că un articol scris de un program AI este protejat de dreptul de autor
19.01.2020 | JURIDICE MOLDOVA

Inversarea sarcinii probei privind provinienţa ilicită a proprietăţii pentru persoanele publice
18.01.2020 | Gheorghe Reniță

Promovarea Legii uceniciei pe agenda Ministerului Educației, Culturii și Cercetării și a partenerilor de dezvoltare
17.01.2020 | JURIDICE MOLDOVA

Programul global de Acordare a Cetățeniilor prin Investiții se află între expansiune și dificultate
17.01.2020 | JURIDICE MOLDOVA

Ana Guțu – numită în calitate de secretar de stat al Departamentului pentru relația cu Republica Moldova în cadrul Guvernului României
17.01.2020 | JURIDICE MOLDOVA

Primirea cererii introductive și intentarea procesului civil în vederea examinării cauzelor de insolvabilitate
16.01.2020 | Gheorghe Macovei

Serviciul Fiscal vine cu un anunț referitor la unele prevederi noi de aplicare a TVA
16.01.2020 | JURIDICE MOLDOVA

CariereEFRIM ROȘCA ȘI ASOCIAȚI recrutează
16.01.2020 | JURIDICE MOLDOVA

Obiectul juridic special al infracțiunii de pariuri aranjate
16.01.2020 | Gheorghe Reniță

CSJ: calcularea tarifului diferențiat pentru serviciile de epurare a apelor uzate cu concentrații majorate de poluanți.
16.01.2020 | Mihai Triboi